Penger til Åsta-prosjektet

Tekst:  Morten Dahl (2000)

Undersøkelsen om eksponering for icosyanater og helseplager etter Åsta-ulykken er ett av fire prosjekt som har fått støtte fra Statoils forskningsfond. Fondet deler i år ut 280.000 kroner til prosjekter som kan ha betydning for arbeidsmiljø og helse.

Statoils forskningsfond har siden starten for sju år siden delt ut 7,5 millioner kroner til prosjekter som har med arbeidsmiljø og helse å gjøre. Bakgrunnen for å opprette fondet var et ønske om å forebygge mulige yrkesskader og yrkessykdommer i forbindelse med petrokjemisk virksomhet. Prosjekter som i særlig grad har omhandlet kreft, allergi og sykdommer forårsaket av olje, oljeprodukter eller kjemikalier er blitt prioritert.

 

Yrkesastma

Blant årets ”vinnere” finner vi altså undersøkelsen om mulige icosyanateksponeringer mot hjelpemannskaper etter Åsta-ulykken i januar i år. Det er Elverum Felles Bedriftshelsetjeneste og Arbeidstilsynet som står bak prosjektet, som er blitt tildelt 30.000 kroner.  Det er første gang et slikt prosjekt har sett dagens lys i Norge.

Institutt for Indremedisin ved Universitetet i Bergen får 90.000 kroner til å se nærmere på ”yrkesastma i en norsk generell befolkning”, som er tittelen på prosjektet. Det er professor Per Bakke som står bak dette prosjektet.

Britt G. Randem ved Rikshospitalet har fått 100.000 kroner til å studere krefthyppighet og dødelighet hos norske asfaltarbeidere. Prosjektet fikk også i fjor 100.000.

Seksjonsleder Oscar Espeland ved yrkes- og miljøavdelingen ved Telemark Sentralsykehus får 60.000 kroner til å forske på metodeinnarbeiding for prøvetaking av løsemidler i utåndingsluft hos eksponerte arbeidstakere.

Personvern og cookies