Pene kontorer øker effektiviteten

Tekst: Grethe Ettung (2010)

En pen og hyggelig arbeidsplass er viktigere enn vi tror.

Det mener Christina Bodin Danielsson, forsker ved KTH i Stockholm, melder magasinet Du och jobbet.
I sin nye avhandling viser hun til hvordan omgivelsene påvirker helse og antallet sykmeldinger. Å være tilfreds med jobb og arbeidsmiljø er viktig. Estetikk og design må få større betydning enn det har i dag, mener hun.

Estetikk i høysetet
Forskningen hennes viser at den estetiske opplevelsen er det viktigste for hvordan en ansatt oppfatter egen arbeidsplass og organisasjon. Jo penere kontoret er, desto mer positiv blir personalet til arbeidsfellesskapet og virksomheten. Til og med irritasjonen overfor ting som ikke fungerer, reduseres.
Aller best trives ansatte som har eget kontor eller arbeider i flekskontor, kontor hvor man kan møtes etter ønske og behov. Forklaringen, ifølge Christina Bodin Danielsson, er at begge kontortyper gir de ansatte kontroll over arbeidet, noe som er et savn i kontorlandskap.
I Sverige er imidlertid mellomstore kontorlandskap, med plass til 10-24 personer, det vanligste. Disse skårer lavt når det gjelder helse, arbeidsglede og trivsel.

Les mer her

Personvern og cookies