Pass på trygdefella

Tekst: Turid Børtnes (2004)

 

Personer som vil benytte anledningen til å ta noen dager ekstra fri i forbindelse med skifte av jobb skal passe på, de kan stå helt uten rettigheter ved sykdom eller ulykke.

Myndighetene har strammet inn på reglene både for hvor lenge en kan være uten jobb uten å tape retten til sykepenger og opptjeningstidens lengde. Tidligere var opptjeningstiden etter en periode uten arbeidstilknytning bare 14 dager, men i forbindelse med statsbudsjettet for 2004 ble opptjeningstiden utvidet til fire uker fra siste årsskifte. Det betyr at en person som blir utsatt for skade eller sykdom i en arbeidsfri periode eller i de første fire ukene av et nytt arbeidsforhold, ikke har noen trygderettigheter, skriver Aftenposten. Vedkommende får ingen inntekt i form av sykepenger. I verste fall ved langvarig sykdom kan arbeidstakeren være uten inntekter i et helt år før andre ordninger overtar.

Innstramning
Regelen rammer også de som er kommet i arbeid for første gang. De får ingen sykepenger dersom de blir syke eller skadet i løpet av de første fire ukene av ansettelsesforholdet. Det samme gjelder dem som har ulønnet permisjon i mer enn fjorten dager. Tidligere kunne en arbeidstaker ha ulønnet permisjon i tre måneder uten at det fikk konsekvenser for sykepengene. Nå er det strammet inn til en måned med 65 prosent dekning og fjorten dager med full dekning. Permisjon ut over dette gir null i utbetaling. Det betyr at selv en langhelg mellom to jobbforhold kan få fatale konsekvenser hvis uhellet er ute. Det er helt greit å ta en ferie, men sørg for å ha en arbeidskontrakt enten med ny eller gammel arbeidsgiver først.

Personvern og cookies