Pass fingrene!

Tekst: Lars Aarønæs (2004)

Hendene er kroppens viktigste instrumenter. Store deler av hjernen er der bare å styre dem. Derfor har du all mulig grunn til å passe fingrene.

Vi bruker dem så mye at vi ikke tenker over hvilke presisjonsverktøy de er, hendene og fingrene våre. Konstruksjonen er unik. Evolusjonsforskerne mener mennesket aldri hadde oppstått, var det ikke for én ting: At en mutasjon hos forfedrene våre gjorde at tommelen ble vendt innover. Slik kunne den stilles mot hver av de andre fingrene. Slik ble hendene omgjort fra bare å være et gripeorgan til å bli et anvendelig multiredskap. Menneskehånda er det fenomenet som har forandret livsbetingelsene på jorda fortest, på godt og vondt. Hjerneforskerne har konstatert at øynene og hendene er de to organene som har desidert størst plass i hjernebarken. Vi er med andre ord manuelt innrettede vesener. Hendene er redskap som blant annet er godt egnet til å lage annen redskap. Et pc-tastatur og et playstation-konsoll gjør i prinsippet ikke noe annet enn steinalderens verktøy. Alle forhistoriske og moderne redskaper har én ting til felles: de er tilpasset hendene. Ved hjelp av dem har vi renset fisk med flintkniver, sydd klær, knyttet tau, laget økser. Vi har opp gjennom historien brukt fingrene til å telle med, det er derfor vi har titallsystemet. Det er umulig å tenke seg en menneskelig sivilisasjon uten de små finessene våre: Den store tommelen, og den enorme hjernekapasiteten som hver time og sekund settes av til å styre det hendene våre gjør.

Ytre og indre håndvern
Håndvern kan for enkelhetens skyld deles i to: Det som skjer utenpå, og det som skjer inni. Det er like viktig å beskytte huden, hendenes beskyttende lag, som å ta god vare på den svært avanserte mekanikken inni hendene. Mange mennesker problemer med huden oppstår på hendene. Ikke så rart: Ved siden av ansiktshuden er dette den delen av kroppen som eksponeres mest. Fingrene våre er i løpet av en dag borti mye mer enn resten av kroppen til sammen. Klærne beskytter rygg og rumpe også når vi er i fysisk kontakt med omgivelsene. Ansiktet får stort sett være i fred for annen fysisk påvirkning enn den fra luft og lys. På beina har vi beskyttende fottøy.

Hud gir fravær
Det er verd å merke seg at hudproblemer er en av de vanligste årsakene til arbeidsbetinget sjukefravær. For at vi skal forstå hva som kan skje med huden på hendene, er det viktig å kjenne hudens funksjon: Den er å beskytte organismen mot de daglige, ytre påvirkningene som det er så mange av. All menneskehud er blant annet konstruert slik at svette og hudens fettinnhold til sammen danner en biologisk hanske. Men dersom hendene hele tida er under biologisk eller kjemisk påvirkning av noe i det daglige arbeidet, kan det bli en ubalanse. Hansken forsvinner. Ubalansen kommer gjerne til syne som sår eller eksem. Tørr, ru og sprukken hud kan i sin tur gi enda verre hudproblemer. Legene skiller gjerne mellom irriterende kontakteksem, og kontakteksem som skyldes en allergisk reaksjon. Irritasjonseksem oppstår gjerne når hendene har vært i kontakt med stoffer som virker direkte irriterende, eller avfetter huden. Denne typen eksem er den vanligste. Allergisk kontakteksem oppstår hvis huden blir overfølsom for bestemte væsker eller stoffer, ofte i bare små mengder. 10-15 prosent av alle slike hudeksemer er allergiske. Eksemtypene har noe til felles: De er begge vonde og plagsomme. Legebesøk er nødvendig hvis skaden først er oppstått. Svært mange arbeidstakere kan med hell bruke produkter som hjelper huden på hendene å ivareta sin egen evne til å beskytte seg.

Når hansken ikke passer
I noen arbeidssituasjoner er tilpassede hansker påkrevd. I mange andre er det ikke mulig å bruke hansker hele tida. Ikke minst helsepersonell vet at hyppig såpevask av hendene i seg sjøl er belastende. Trass i det er vasking nødvendig – på sjukehus og andre steder med fare for overføring av smitte. Det danske firmaet Plum har spesialisert seg på håndhygiene og produkter tilpasset arbeidsplassene. Firmaet peker på at det er viktig at huden gjøres helt ren etter arbeidet, men med et så mildt hudrengjøringsmiddel som mulig. Jevn bruk av effektive hudpleiekremer fremmer hudens evne til gjenopbygging. Kremen er med å holde huden sunn, smidig og mer motstandsdyktig. Den optimale håndhygienen består for Plum av tre ting: 1. Hudpleiekrem før og under arbeidet – tilpasset de daglige påvirkningene. 2. Hudrengjøring – mild men effektiv såpe eller håndrens. 3. Hudpleiekrem etter arbeidet – med gjenoppbyggende effekt. Hos bedriftslegen, på et apotek eller hos en hudekspert vil du ofte få noen av de beste rådene for beskyttelse av hendene med slike midler.

De ytre påvirkningene
Spør noen som har hatt musesjuke eller en annen betennelse i fingrene, hånda eller leddene om de vil ha en omgang til, og du får et olmt blikk. Men risikoen er alltid der; Sjøl de mest uskyldige arbeidsoppgaver kan gi hendene for harde belastninger. Ofte er det snakk om en kombinasjon av tre ting: Monotone eller på annen måte gjentatte bevegelser. Manglende tilpassing av arbeidsplassen. Og personens egen mangel på oversikt: Vedkommende ser ikke hva han eller hun gjør galt i arbeidssituasjonen før kroppen sier fra, med kronisk smerte. Feil belastninger av rygg og nakke kan forplante seg til hendene. Fysioterapeuter og kiropraktorer bør derfor være nøye med å sjekke hva som er årsaken til smerte i handa. De kan bare være et symptom på en annen tilstand som må rettes opp i.

Fysisk beskyttelse
Hansker er den beste fysiske beskyttelsen av hendene. Hanskene beskytter mot kulde. Hanskene sørger for at det ikke er så lett å skjære seg eller få inn fremmedlegemer, enten det er en slakters finmaskede hanske av metall eller en skogsarbeiders hanske i oksehud. Likevel vil det noen ganger oppstå fysiske skader i hendene. I enkelte tilfeller er de så alvorlige at verken plaster eller bedriftslegens sying er nok. Da er det håndkirurgens tur. Håndkirurgi er ikke en egen spesialitet i Norge, i motsetning til i for eksempel Sverige. Det er likevel nok av eksperter. Faget utføres av leger som er spesielt interessert i håndkirurgi, både plastikkirurger, ortopeder og spesialister i generell kirurgi. Rikshospitalet i Oslo har etablert en egen seksjon for hånd- og mikrokirurgi ved sykehusets nye ortopediske avdeling, en videreføring av det tidligere Kronprinsesse Märthas Institutt.

Håndkirurgi på 600
Rikshospitalet har landsfunksjon når det gjelder å sy på avkuttede hender og fingrer. Det er akuttsjukehus for om lag 600 pasienter med håndskader årlig. På seksjonen sys det både sener, nerver og blodårer – ofte med forbausende godt resultat, skaden tatt i betraktning. Hovedkriteriet er at pasienten kommer til sjukehuset så fort som mulig, og har fingeren med seg… Håndkirurgene har sitt eget faglige forum, Norsk forening for håndkirurgi. Magne Røkkum er leder for 65 kolleger i dette forumet. I en artikkel i Tidsskrift for den norske lægeforening forteller han at strømprisene pussig nok er det som har ført til den markerte økningen i antall håndskader, både blant menn og kvinner. Den direkte årsaken: landets økende bestand av vedkløyvere. – Mange ulykker skjer i forbindelse med bruk av vedkløyvere og sag, forteller Røkkum til tidsskriftet. – Vedkløyvere er livsfarlige og bidrar til store skader. De aller fleste som blir utsatt for slike store skader, blir imidlertid godt hjulpet. Dersom vanlige prosedyrer følges, kommer de ikke for sent til å kunne opereres. Håndkirurgene har også mye å gjøre med følgetilstander etter skader og slitasje hvor operasjoner er eneste utvei. Kirurgene kan blant annet flytte sener, for å få hendene til å fungere bedre.

Vis mer fingerferdighet
Hendene er til for å brukes, og de brukes til alt. Derfor er det umulig å unngå alle skader. Men sett deg ned noen minutter og la deg imponere av de ytterst spesialiserte forlemmene dine. Slik får du respekt for at de tåler mye av det du gjør med dem, men kanskje ikke riktig alt.

Personvern og cookies