Pasientenes versjon

Tekst: Mats Løvstad (2011)

 

Sykehusene må organiseres bedre, og samarbeide tettere med kommunale tjenester, mener kreftpasienter.

Gjennom en landsdekkende spørreundersøkelse er for første gang kreftpasienter i hele Norge invitert til å si sin mening om helsetilbudet de har mottatt ved poliklinikker og sengeposter ved norske sykehus. Over 7000 har sagt sin mening, og svarene viser at det finnes klare forbedringspunkter.
– Dersom vi slår sammen de tre mest negative svarkategoriene, sier over 60 prosent av pasientene at det er et forbedringspotensial når det gjelder samarbeid med kommunale tjenester, sier seniorforsker Hilde Hestad Iversen ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten til forskning.no.

Må starte på nytt hele tiden
Nesten halvparten av pasientene, som deltok i undersøkelsen, har blandede erfaringer med sykehuset samarbeid med fastlege. Enkelte deltagerne oppgir det og stadig møte nye leger som er en større belastning enn selve kreftsykdommen. En av pasientene beskriver det som en følelse av å “måtte starte på nytt hele tiden”.
Undersøkelsen avslører også at ikke alle pasienter opplever å han en fast gruppe pleiere, eller lege, med hovedansvaret ved sykehuset. Omtrent hver femte pasient opplevde ikke dette i det hele tatt, eller de opplevde det bare i liten grad.

Savner informasjon
Tilbakemeldingene fra kreftpasientene indikerer også at mange savner bedre informasjon om smerter, smertelindring og rehabilitering. Mellom 20 og 30 prosent oppgir informasjonen de har fått om smerter og smertelindring som utilstrekkelig.
– Ved hjemreise fikk jeg smertestillende med meg i noen plastbokser, uten informasjon om type og dosering, skriver en av pasientene i undersøkelsen.
Når det gjelder virkninger og bivirkninger av behandlingen, svarer en av tre at de i liten, eller ikke-eksisterende grad, fikk informasjon om plager de kunne forvente seg i tiden fremover.
– Ingen fortalte meg om hva jeg kunne forvente meg da jeg kom hjem, overlatt til meg selv. Jeg fikk dårlig informasjon om problemene jeg ville få umiddelbart etter hjemsendelsen, og hvor lenge denne tilstanden ville vare, skriver en annen pasient.

Tøft å komme tilbake i jobb
Flere pasienter mener sykehusene feiler i å få informasjon om rehabiliteringsmuligheter godt nok frem. En av dem skriver:
– Det jeg har savnet er informasjon om rehabilitering, eventuelt oppfølging i rehabiliteringsfasen og til en er i full jobb igjen. Behandlingen har gitt flere bivirkninger. Relativt tøft å komme tilbake på jobb, og fungere i stillingen som jeg hadde frem til diagnosen var en realitet.

Her kan du lese hele rapporten Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus i 2009.

Les også om at varisjonene er størst ved sykehusene.

Personvern og cookies