Pappapermisjonen utvidet med to uker

(2011)

Fra og med 1.juli utvides fedrekvoten i fødselspermisjonen fra ti til tolv uker.

Stortinget vedtok også å utvide den totale stønadsperioden med èn uke. Det betyr 57 uker for de som velger å ta ut 80 prosent lønn, og 47 uker for de som tar ut full lønn.
Stønaden ved adopsjon er henholdsvis 54 og 44 uker.
Stortinget vedtok også at fedre i familier der mor er uføretrygdet, skal komme inn i ordningen. I tilfeller der mor mottar varig uførepensjon fra folketrygden, får nå far rett til å ta ut foreldrepenger i tolv uker.

Tar ut mer permisjon enn kvoten
– Før fedrekvoten ble innført i 1992 tok bare 900 fedre ut lønnet permisjon i året. I fjor var det ca. 45 000 fedre som var hjemme med barna sine. Samtidig har vi sett at stadig flere tar ut mer permisjon enn kvoten. Utvidelse av fedrekvoten betyr jevnere fordeling av foreldrepermisjonen mellom mor og far og bidrar til at vi får mer likestilling i arbeids- og familieliv, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken i en pressemelding.

Personvern og cookies