Pålegg for manglende ID-kort

Tekst: Turid Børtnes (2008)
Arbeidstilsynet er nå i gang med å gi bedrifter som ikke har skaffet ID-kort til sine ansatte, pålegg om å gjøre dette.
Bedrifter i bygg og anleggsbransjen som ikke har sørget for at alle ansatte har ID-kort, får nå en måned på seg til å skaffe kortene. Denne tidsrammen er satt for at bedriftene ikke skal vente helt til siste frist, som er satt til 1. juli, med bestilling. Firmaet som tar imot bestillingene og lager kortene, må ha en viss tid for å få unna bestillingene. Før 1. juli dreier påleggene seg om å sette i gang bestillingsprosessen snarest, men drøyer bedriftene til etter denne datoen, setter Arbeids­tilsynet i verk sanksjoner. Sanksjonene kan dreie seg om bøter og eventuelt fengselsstraff. Det er arbeidsgiver eller enkeltmannsforetak som har ansvaret for å skaffe ID-kort og som kan bli ilagt sanksjoner. ID-kort er innført i bygg- og anleggsnæringen for å få en mer effektiv kontroll med helse, miljø og sikkerhet til personer som arbeider på slike arbeidsplasser. Kravet om ID-kort skal også bidra til mer seriøsitet i bransjen.
Personvern og cookies