Påbud om setebelte i traktor

Tekst: Grethe Ettung (2010)

Vil ha påbud om bruk av setebelte i traktor ved kjøring på offentlig vei.

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk ber i et brev til samferdselsministeren og arbeidsministeren om at det må bli påbudt å bruke setebelte i traktor ved kjøring på offentlig vei.

Uklart regelverk
– Dette er et av flere tiltak vi vil iverksette for å redusere antall ulykker i landbruket. I dag er regelverket for bruk av setebelte i traktor uklart. Dette kan bidra til forskjeller i forvaltning av regelverkene og usikkerhet om hva som er riktig regelverksforståelse og fornuftig i praksis, påpeker Brekk.
Målet er påbudt bruk av setebelte ved kjøring med traktor på offentlig vei.

Mange alvorlige ulykker
Landbruket er belastet med mange ulykker og yrkeslidelser. Store maskiner og traktor spesielt er årsaker til mange alvorlige ulykker. For å redusere risikoen for arbeidsrealterte ulykker og lidelser har det i mange år blitt arbeidet for å bedre HMS-arbeidet i landbruket. Likevel har ikke dette bidratt til noen dokumenterbar nedgang i det relative antallet ulykker, og oppslutningen om Landbrukets HMS-tjeneste har endret seg lite de siste årene.

Personvern og cookies