Påbud om setebelte i traktor

Tekst: Grethe Ettung (2010)

 

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk ber i et brev til samferdselsministeren og arbeidsministeren om at det må bli påbudt å bruke setebelte i traktor ved kjøring på offentlig vei.

– Dette er et av flere tiltak vi vil iverksette for å redusere antall ulykker i landbruket. I dag er regelverket for bruk av setebelte i traktor uklart. Dette kan bidra til forskjeller i forvaltning av regelverkene og usikkerhet om hva som er riktig regelverksforståelse og fornuftig i praksis, påpeker Brekk.
Målet er påbudt bruk av setebelte ved ­kjøring med traktor på offentlig vei.

Mange alvorlige ulykker

Landbruket er belastet med mange ulykker og yrkeslidelser. Store maskiner og traktor spesielt er årsaker til mange alvorlige ulykker. For å redusere risikoen for arbeids­realterte ulykker og lidelser har det i mange år blitt arbeidet for å bedre HMS-arbeidet i landbruket. Likevel har ikke dette bidratt til noen dokumenterbar nedgang i det relative antallet ulykker, og oppslutningen om Landbrukets HMS-tjeneste har endret seg lite de siste årene.

Personvern og cookies