På stedet hvil for de ”uavhengige”

Tekst: Turid Børtnes (2009)

Det er fortsatt ingen avklaring når det gjelder overtid for ansatte med særlig uavhengige stillinger – halvannet år etter at høringsfristen i saken gikk ut.

Regjeringen har ved flere anledninger lovet å vurdere endringer i arbeidsmiljøloven for arbeidstakere med særlig uavhengige stillinger slik at de ikke lenger automatisk skal være unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene i loven.
Men fortsatt har det ikke skjedd noe i saken, og Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) ønsker heller ikke å opplyse om når det vil bli tatt en avgjørelse.

Unntatt fra loven
Det saken dreier seg om er bestemmelsene i arbeidsmiljøloven om at arbeidstakere i ledende stillinger og arbeidstakere i særlig uavhengig stillinger som hovedregel er unntatt fra vernebestemmelsene i lovens kapittel om arbeidstid, noe som blant annet innebærer at de ikke får betalt for overtid.
Saken har vært på høring to ganger med ulike forslag til lovendringer. Forslagene innebar begge ganger at særlig uavhengige stillinger skal omfattes av arbeidstidsbestemmelsene, men med mulighet til å avtale unntak.

– Vil ta tid
Det var ventet at departementet ville ta en avgjørelse i saken i forbindelse med at de kom med en større ”samlepakke” for en bedre arbeidsmiljølov i april i år. Den omfattet en rekke lovendringer som skulle gi et bedre og tryggere arbeidsmiljø, blant annet likestilling av skift og turnus og godkjenningsordning for BHT.
Men saken om særlig uavhengige stillinger ble ikke behandlet i lovforslaget som ble lagt frem.
Departementet ønsker ikke å gi noen begrunnelse for hvorfor saken er utsatt og heller ikke når den eventuelt vil bli behandlet.

Føler seg lurt
Det verierer flere tall for hvor mange som faller utenfor lovens arbeidstidsbestemmelser. Arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne anslår dette til å omfatte rundt 350.000 arbeidstakere.
Svært mange føler seg lurt av regjeringen i denne saken, de peker blant annet på at det ikke har vært lovens intensjon at så mange ikke skal omfattes av loven.
Det gjelder særlig organisasjoner som organiserer arbeidstakere hvor mange har såkalte frie stillinger. Dette kan være personer som ikke har direkte lederfunksjoner, men likevel har overordnede og ansvarsfulle stillinger. Slike stillinger finnes for eksempel i konsulent- og IT-bransjen, som prosjektledere, ved advokatkontorer, i revisjonsfirmaer og blant meglere.
Kunnskapsdepartementet har gjennom universitetene også forsøkt å få forskerstillingene definert som særlig uavhengige stillinger, men dette forslaget har Kunnskapsdepartementet nå trukket tilbake.
Arbeids- og inkluderingsdepartementet har selv gått ut og lovet at slike stillinger ikke lenger automatisk skal være unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, blant annet av daværende arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i 2008. Men selv om dette senere er blitt bekreftet av statsråd Dag Terje Andersen, skjer det lite i saken.

Personvern og cookies