På skolebenken

Tekst: Grethe Ettung (2008)
Elisabeth Vatne Lund, HMS-konsulent på Aker Universitets­sykehus og Ole Jørgen Hetty, HMS-leder ved NLI Alfr. Andersen as, tar Arbeidsmiljø­senterets HMS-rådgiverskole.
Begge ønsket å få et bedre dokumentert grunnlag for å drive HMS-arbeid. – Rådgiverskolen er nyttig. Vi får repetert en del samtidig som vi hele tiden får nye input, kommenterer Elisabeth Vatne Lund. De to deltakerne er enige om at dette er et fagfelt hvor man aldri blir helt à jour. For øvrig setter de pris på vekslingen mellom gruppearbeid og forelesninger. – Vi hadde ei lærerik økt med juridiske problemstillinger, sier Vatne Lund. – Gruppearbeidene er matnyttige, med konkrete oppgaver. Dessuten er det fint å være på et kurs med et bredt spekter av deltakere, både når det gjelder bedrift og landsdeler, poengterer Hetty. – Vi lærer av hverandres erfaringer, og du må få med at det er ei fin gruppe med mye humor, smiler Vatne Lund. HMS-rådgiverskolen er en tilleggsopplæring innen HMS. Etter fullført opplæring vil deltakerne ha tilstrekkelige kunnskaper innen HMS til å kunne fungere som rådgivere, sakkyndige og koordinatorer. Deltakerne skal blant annet kunne kartlegge arbeidsmiljøet, analysere og foreslå løsninger.
Personvern og cookies