Overvekt øker sykefraværet

(2006)

1,8 millioner ekstra sykefraværsdager i Danmark skyldes fedme. Overvekt er blitt et så stort problem i landet at nå vil arbeidsgiverne gripe inn.
De vil få sine ansatte til å legge om livsstilen og slanke seg. Hver tredje bedrift har innført tiltak når det gjelder livsstil, slik som kosthold, røyking, alkohol og trim. Sjeføkonom Jens Christian Nielsen i Danica Pension, som er Danmarks største på helseforsikringer, sier til Berlingske Tidende at mange virksomheter kommer til å sette søkelyset på å forebygge og kurere fedme. Regnestykket som ligger bak er enkelt, undersøkelser viser at det er større risiko for at overvektige blir borte fra arbeidsplassen på grunn av sykdom enn normalvektige. Det danske instituttet for Folkesundhet regner med at 6-7 prosent av sykefraværet i Danmark skyldes fedme. Et av resultatene av denne utviklingen er at arbeidsgiverne er begynt å bli tilbakeholdne med å ansette personer som er sterkt overvektige.
Personvern og cookies