Overvåking på busser likevel

Tekst: Turid Børtnes (2006)
Etter at Datatilsynet satte seg på bakbeina og nektet kameraovervåking av passasjerområdet i busser, har Personvernnemnda nå gitt grønt lys for slik overvåking i passasjersonen.
Både arbeidsgiverne og arbeidstakerne i transportbransjen har gått inn for kameraovervåking på busser for å bedre sikker­heten til sjåfører og passasjerer. Datatilsynet derimot nektet å gi konsesjon for full overvåking av hele bussen, tilsynet mente at det var tilstrekkelig å overvåke dør- og sjåførområdene.

Godt fornøyd
For snart halvannet år siden ble saken sendt over til Personvernnemnda til avgjørelse. Nå er vedtaket kommet, og nemnda sier at vilkårene for overvåking i passasjersonen er til stede. Leder i Norsk Transport­arbeiderforbund. Per Østvold (NTF) sier til LO Media at dette er et vedtak han hilser med glede. Han viser til den sterke økningen av vold og trusler i kollektivtrafikken og at kamera­overvåking har vist seg å ha en positiv effekt på dette. Han frykter ikke at vedtaket vil gå ut over passasjerenes personvern.

Arbeidsgiverne også
Arbeidsgiversiden er også godt fornøyd med vedtaket, både NSB og Transportbedriftenes Landsforening mener at dette vil gi passasjerer og sjåfører mer trygghet. Det var NSB og Sporveisbedriftenes AS som anket Datatilsynets vedtak om å nekte overvåking av passa­sjerdelen i bussene inn for Personvernnemnda. Oslo Sporveier har hatt et prøveprosjekt siden 2001 med kameraovervåking i bussene. Dette har vist seg å være vellykket, blant annet har det vært mindre hærverk og vold i disse bussene. Også ni av ti passa­sjerer har sagt ja til slik overvåking i en undersøkelse gjort tidligere i sommer.

Personvern og cookies