Overvåking – av hvem?

(2006)

Jeg har nå lest Arbeidsmiljø for september og festet meg spesielt ved at det blir kameraovervåking av passasjerområdet i busser, takket være Personvernnemnda. For å uttrykke meg forsiktig, jeg har lenge vært sterkt provosert av at Datatilsynet i de aller fleste saker om bedre kontroll med dem som forbryter seg mot lov og orden – synes å prioritere lovbryternes personvern fremfor den vanlige, lovlydige borgers. Hadde noen for noen år siden fortalt meg at Datatilsynet så aktivt skulle bidra til å fremme «gode arbeidsforhold» for lovbrytere i år 2006, ville jeg nok ikke trodd på dette. Utviklingen har skremt meg – og forbauset meg – når Datatilsynet ikke er mer oppdatert på alminnelige folks behov og ønsker om bedre trygghet i det offentlige rom. Jeg har også fått inntrykk av at politikerne er interesserte i å redusere kriminaliteten generelt. Jeg er drosjebruker to – tre ganger ukentlig, og reagerer faktisk positivt på at det kommer en taxi som er videoovervåket, både ut fra min sikkerhet og ikke minst for sjåførens. Jeg føler faktisk at mitt personvern er ivaretatt når jeg ser at blant annet minibanker og bensinstasjoner har en relativ omfattende kameraovervåking. Det gledet meg derfor at det finnes noen som har skjønt at sunn fornuft fortsatt er anvendbart i Norge. Takk for artikkelen i bladet. Med vennlig hilsen Halvard Borgund Kvalitet-/miljøsjef, Maxit AS

Personvern og cookies