Overvåking av arbeidsmiljø

(2006)
Myndighetenes program for overvåking av arbeidsmiljø og -helse (NOA) har nå fått egne nettsider som kan besøkes på enten www.stami.no/noa eller www.arbeidshelsen.no.
Hovedformålet med NOA, som er lagt til Statens arbeidsmiljøinstitutt, er å bidra til styring av forebyggende innsats mot helseskader som skyldes arbeidsforhold. Det omfatter sykdom, skader, uførhet og for tidlig død. I tillegg ser NOA på utstøting fra arbeidslivet gjennom sykefravær og uføretrygding på grunn av risikoforhold i arbeidslivet. Overvåkingssystemet skal samle inn, analysere og formidle informasjon om arbeidsmiljø og helseskader i den forbindelse. Ved å overvåke feltet og følge trender over lengre tid skal NOA kunne gi myndighetene og arbeidslivet grunnlag for riktige prioriteringer. Statens arbeidsmiljøinstitutt støtter nå forslaget fra Helse- og omsorgsdepartementet om å utvide formålet med Norsk pasientregister slik at dataene også kan brukes til forskning og overvåking, noe som vil være viktig for arbeidet med NOA. Etableringen av NOA er en sentral satsing for arbeidsmiljømyndighetene i 2006. Arbeidsmiljø nr.1 – 2006
Personvern og cookies