Overtidsprotest fra LO

(2002)

LO har tatt initiativ til en omfattende protest mot at arbeidsmiljølovens rammer for tillatt overtid utvides. Regjeringen har blant annet foreslått at det heretter skal bli tillatt å jobbe inntil 400 timer overtid i året uten dispensasjon mot nåværende grense på 200 timer. I november overleverte LO kommunalkomiteen en underskriftliste på 5.000 navn mot forslaget til lovendring og flere skal komme, lovet Oslo LO.

Personvern og cookies