Over halvparten vet om korrupsjon

Tekst: Turid Børtnes (2005)

 

Over halvparten av ledere i privat og offentlig sektor i Norge har observert korrupsjon eller andre kritikkverdige forhold, enten i egen virksomhet eller i forbindelse med bedriftens samhandling med andre.

Dette fremgår av en undersøkelsesserie om arbeidsmiljø- og sikkerhetsforhold i offentlig og privat sektor utført av forskningsinstituttet Læringslaben. Forsker og styreleder for Læringslaben, Ynge Lindvig opplyser at dataene er fremkommet i forbindelse med et omfattende forskningsprosjekt innen offentlig sektor og privat næringsliv i tidsrommet 2001 til 2005. Flere tusen personer har deltatt i undersøkelsene, av dem har noen hundre avgitt mer utfyllende og dyptgående svar.

Også i offentlig sektor
Blant annet er cirka 1.000 ledere i de største bedriftene innen industri, service og offentlig sektor spurt om de har observert korrupsjon, alvorlige overtredelser av miljøforskrifter og lover og andre graverende handlinger, noe som over 50 prosent har svart ja på. Undersøkelsen avdekker også hvilke mekanismer som fører til at de som vet noe ikke sier fra om kritikkverdige forhold. I tillegg til korrupsjon er det spurt om miljøkriminalitet, slik som utslipp av miljøgifter og andre skadelige stoffer i vassdrag og annen natur. Et annet tema var feilhandlinger som får alvorlige konsekvenser, for eksempel pasienter som utsettes for feilbehandling på sykehus. Korrupsjonslignende forhold opptrer både i offentlig og privat sektor, i forbindelse med kontrakter som tildeles uten anbud, eller ved at tjenester fordeles gjennom nettverk eller via styremedlemmer som er gjengangere i mange styrer.

Blir sårbare
Mekanismene som fører til at ikke flere slår alarm er flere, sier Lindvig. Mange er redde for ulike former for represalier. Den alvorligste er å miste jobben, men mange frykter også å miste goder, mulighet for lønnsopprykk og avansement i jobben. Ved outsourcing og kontraktvirksomhet, for eksempel i offshore- og verkstedindustri er bedriftene særlig sårbare, de våger ikke å si fra om kritikkverdige forhold fordi de vet at da får de ikke neste oppdrag. I ytterste konsekvens kan det føre til at alle mister jobben. Arbeidsmiljø nr. 8- 2005

Personvern og cookies