Over 800 søkere til Arbeidstilsynet

Tekst: Vemund Jensen (2005)

 

Det nye Direktoratet for arbeidstilsynet, som åpner i Trondheim i august, har hatt en enorm pågang av søkere. Nå er det kommet inn 824 søknader til de første ti stillingene.

Det er utrolig artig at det er så mange som har lyst til å være med oss i Trondheim, sier påtroppende direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen. Hun har brukt mye tid det siste halvåret på å ordne opp i personalkabalen, som når den går opp, gir henne 80 tilsatte ved det nye tilsynet, som skal ha tilhold i Statens Hus i Trondheim. Nå har hun vært gjennom alle de 824 søknadene. – Det er veldig mange dyktige folk. Jeg kunne nesten tenkt meg å tilsette flere enn de vi skal ha, sier hun. Dette er de første ti stillingene som er utlyst i det nye tilsynet. Fra mai-juni vil nye stillinger fortløpende bli utlyst etter som man får oversikten over hvor mange som blir med nordover fra det gamle Arbeidstilsynet i Oslo. Selv regner Finboe Svendsen med at omkring 20 av den gamle staben flytter med. Det vil si at tilsynet i Trondheim trenger omkring 60 nye tilsettinger. – Jeg har hele tiden sagt at jeg ikke tror det blir noe problem å rekruttere folk. Det er lettere når man trenger veldig variert kompetanse, i tillegg er det et godt fagmiljø i Trondheim, sier hun. De ti stillingene det er snakk om i denne omgang er fem avdelingsdirektører, hvor direktøren for administrasjonen er den mest populære med 110 søknader. Stillingen innen lov og regelverk er minst omsvermet med kun ni søknader. I tillegg har man søkt en IT-leder, en arkivleder og tre rådgivere innen personal og kompetanse. De tre sistnevnte stillingene har mottatt nærmere 400 søknader. Arbeidsmiljø nr.3- 2005

Personvern og cookies