Østfold-bedrifter bedre på klima

Tekst: Grethe Ettung

”Sammen bedre på klima” er et pilotprosjekt hvor seks Østfold-bedrifter jobber aktivt for å redusere utslipp av klimagasser.

– Det var partene sentralt, LO og NHO, som tok initiativet til prosjektet, opplyser prosjektmedarbeider Siri Martinsen, LO Østfold.
Da prosjektet kontaktet Jøtul, Glava, Stabburet, Schenker, Nexans og Quality Hotel & Resort Sarpsborg, var bedriftene udelt positive til å delta.
– Vi har satset på et bredt utvalg av virksomheter. De ansatte ved Jøtul møter andre utfordringer enn de ansatte ved Quality, og de erfaringene de gjør seg, vil vi videreformidle.

Størst mulig involvering
– En størst mulig involvering av de ansatte i pilotbedriftene slik at de får et eierforhold til prosjektet, er viktig, sier Martinsen.
For å øke de ansattes kompetanse rundt klima og klimagasser, tilbys det kurs i regi av AOF. Kursene blir tilpasset den enkelte virksomhet. Bedriftene har i tillegg nettverksamlinger hvor blant annet kommunikasjon og hvordan bli bedre sammen, har vært debattert.
– Vi i prosjektledelsen har deltatt på møter i bedriftene, og vi har laget en informasjonsavis. For at de ansatte skal få en god forankring til prosjektet, anbefaler vi at klima blir et fast tema både på allmannamøter, ledelses- og fagforeningsmøter, sier Martinsen.
Prosjektet har som et overordnet mål, at andre bransjer som ønsker å sette i gang med egne klima-aktiviteter skal kunne dra nytte av de erfaringer og den kunnskap som pilotbedriftene gjør seg.

Økt bevissthet
Martinsen har stor tro på at økt bevissthet rundt klimaspørsmål kan bidra til å endre atferd og øke engasjementet hos de ansatte, ikke bare i jobbøyemed, men også privat.
– Det kan være så vidt enkle ting som å skru av lyset når du forlater et rom, slå av maskiner som ikke er i bruk, redusere vannforbruket og starte med kildesortering. Miljø- og energiledelse vil bli mer og mer aktuelt, det samme vil fagforeningsarbeid med å forankre klimatankene hos de ansatte bli, mener Martinsen.
”Sammen bedre på klima”- prosjektet startet opp i januar og skal gå over to år. Østfoldforskning er en viktig samarbeidspartner. De har det faglige ansvaret og setter opp klimagassregnskap for de seks bedriftene. Alle sider ved produksjonen blir belyst, deretter får bedriftene vite hvor de har et forbedringspotensial.

Personvern og cookies