Østeuropeere blir utnyttet

(2006)

I Dagsavisen i juni 2006 fortalte et regionalt verneombud fra Østfold følgende historie: «I forrige uke fant jeg en polsk bygningsarbeider som fjernet asbestplater fra et hus uten noen som helst beskyttelse. Østeuropeerne må klatre høyest opp på takene og krabbe dypest ned i grøftene, uten sikring. Sikring er dyrt og tar tid i en bygge­bransje hvor konkurransen er beinhard. Østeuropeiske arbeidere utnyttes grovt. Usikre arbeidsforhold gjør at de ikke tør si nei.» Regionale verneombud over hele landet forteller liknende historier: «Jeg fant en litauer nede i en fire meter dyp og 70 cm bred usikret grøft, to meter fra riksveien der trafikken dundret forbi», forteller et annet verneombud. Norge har opplevd en voldsom økning i antall arbeidere fra de østeuropeiske landene som ble medlem av EU i 2004. Forsk­nings­stiftelsen Fafo antar at i overkant av 100.000 østeuropeere har arbeidet i Norge de siste to åra. Dette utgjør nærmere fem prosent av den totale arbeidsstyrken. Mange blir grovt utnyttet, og ofte er sikkerheten dårligere enn det som er vanlig i Norge. Arbeidstilsynet har nylig offentliggjort tall som viser at 22 arbeidstakere mistet livet i arbeidsulykker i første halvdel av 2006. Av disse var det fem østeuropeere; eller drøyt 20 prosent. – Risikoen for arbeidsulykker er minst på en stor og velordnet arbeidsplass. På de mindre er det mer unnasluntring med rekkverk, stillaser og sikkerheten for øvrig, og de utenlandske arbeidstakerne er ­overrepresentert på de minst seriøse arbeidsplassene, fortalte Per Granerød til Klassekampen. Han er senior­inspektør i Arbeidstilsynet i Oslo. På bakgrunn av den utviklingen som er beskrevet ovenfor, er det positivt at Arbeidstilsynet nå setter inn flere ressurser mot sosial dump­ing, og at dette i første omgang inne­bærer ansettelse av sju nye med­­­­­­arbeidere. Innsatsen rettes særlig mot østeuropeiske arbeidsinnvandrere. Men styrking av Arbeidstilsynet er ikke nok som tiltak. Arbeidsgiverne er nødt til å endre sin atferd overfor de mange østeuropeere som stadig flere bransjer er avhengige av. Østeuropeere som jobber på norske arbeidsplasser må sikres arbeidsforhold som følger norske lover og forskrifter. Vi kan ikke leve med å ha et A- og B-lag når det gjelder sikkerheten. Vi forutsetter at Arbeidstilsynets opp­trapping vil føre til hyppigere in­­­­­spek­­sjoner og harde sanksjoner mot dem som bryter regelverket.

Personvern og cookies