Oslo kommune dømt til hovedverneombud

Tekst: Turid Børtnes (2001)

Vant sak om HVO for hele Oslo kommune

Endelig har Oslo kommune fått et hovedverneombud for hele kommunen slik arbeidsmiljøloven krever. Dette har vært en sak som har versert mellom kommunen ved blant annet byregjeringen og Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT) i ti år før det nå er avsagt rettskraftig dom i saken.

Oslo kommune med mellom 50.000 og 60.000 arbeidstakere har nektet å bøye seg for direktoratets pålegg om å velge et sentralt hovedverneombud for hele virksomheten. Byregjeringen har ment at kommunen er delt inn i 70 til 80 helt forskjellige virksomheter og at de derfor ikke er pliktige til å ha et felles HVO for alle.

 

Saksøkte staten

Etter en rekke gjentatte pålegg om å få orden på HVO-ordningen, reiste Oslo kommune sak mot staten, men tapte i byretten. De anket til lagmannsretten og tapte der også. – Dommen er nå rettskraftig, opplyser sektorleder Ola Winsvold i Arbeidstilsynet (AT) for Oslo.

Kommunen kommer også til å få et nytt sentralt arbeidsmiljøutvalg, det skal velges i løpet av sommeren.

– Dette er viktig for hele arbeidsmiljøet i Oslo kommune. AT har gjennom årene måttet gripe tak i mange forhold som har manglet i samordningen av de forskjellige virksomhetene.

Kommunen driver en rekke forskjellige virksomheter, for eksempel skoler og sykehus spredd rundt i mange bydeler. Det er av vesentlig betydning å ha en koordinerende instans som kan se på problemene samlet, slik at ansvaret ikke blir pulverisert.

Mange etater og avdelinger er avhengige av hverandre, mange av sakene kan bare løses på overordnet nivå. Mye dreier seg om byparlamentarisme og dermed om hva politikerne vil og ikke vil ta ansvar for.

I følge arbeidsmiljøloven skal et sentralt hovedverneombud koordinere verneombudenes oppgaver i virksomheter som har flere enn et verneombud.

Personvern og cookies