Organisering og Strategi

Organisering

Organisering

Sentrale aktører i arbeidslivet, næringslivet, forskningsmiljøet og de ansatte er representert i Arbeidsmiljøsenterets representantskap og styre.

Representantskapet
Består av representanter fra HMS-faglig Forum,  Unio, Posten, Oslo Lufthavn AS, AVYO/YS, Norske Skog/Saugbrugs, Norsk Tjenestemannslag, Utdanningsforbundet, OSL, Sarpsborg kommune,  Parat, Politi og lensmannsetaten, Arbeidstilsynet og SAFE.

Styret
Partene i arbeidslivet og staten har hele tiden vært viktige støttespillere.

Ramona E. Braanen (HR rådgiver i stab Oslo Universitetssykehus) er styreleder i Arbeidsmiljøsenteret. Ellers er Fagforbundet, Fagforbundet, BIR, Handel og kontor og de ansatte representert i styret.

 

Strategi

Arbeidsmiljøsenterets visjon: – Vi gjør arbeidsdagen din bedre
 

Overordnet mål
Arbeidsmiljøsenteret er en ideell organisasjon som skal fremme et best mulig arbeidsmiljø i norske virksomheter, i samarbeid med medlemmene, arbeidslivets organisasjoner og myndighetene.

Samle og formidle kunnskap
Arbeidsmiljøsenteret skal systematisk samle og formidle kunnskap. Dette skal skje gjennom opplæring, rådgivning, veiledning, nettsider, salg av HMS-produkter og faglige arrangementer. Dette skal også skje ved å følge den generelle utviklingen i arbeidslivet; og ved å være i forkant av aktuelle og fremtidige arbeidsmiljøutfordringer.

Utviklingen i markedet – medlemmenes behov

  • Arbeidsmiljøsenteret skal tilpasse seg markedsutviklingen, og legge opp driften i forhold til denne og basert på styrets prioriteringer. Styret holdes løpende orientert om markedsutviklingen.
  • Arbeidsmiljøsenteret skal utøve en aktiv medlemskontakt, og kontinuerlig utvikle det faglige tilbudet til organisasjonens medlemmer.

Skape arenaer
Arbeidsmiljøsenteret skal fremme betingelser for godt arbeidsmiljø i norske virksomheter ved å bidra til at det utvikles kunnskapsbaserte og positive samarbeidsarenaer; konferanser, faglige debatter mv.

Følgende arenaer skal prioriteres:

  • Arbeidsmiljøkongressen
  • Arbeidsmiljødagene
  • Aktuelle, faglige temamøter/seminarer med basis i tre-parts-samarbeidet
Personvern og cookies