– Ordningen er gull verd

Tekst: Turid Børtnes (2005)
– Dette er en ordning som er gull verd når begge foreldrene jobber. Dessuten er det en god investering for arbeidsgiveren.
Nybakt mamma Guro Kjørsvik Husby og ditto pappa Alexander Holøyen med hver sin baby har store forventninger til de to ekstra ukene de får i svangerskapspermisjon. De er ikke i tvil om at de kommer til å benytte seg av ordningen. Alexander skal ta ut den permisjonen han har rett til, pluss de ekstra ukene han får gjennom jobben i Finansforbundet. – Det øker muligheten for både min samboer og meg til å knytte oss til Mads, som er vår førstefødte. Det tror jeg er en god investering for familien og barnet i fremtiden. Guro er enig, hun tror at ordningen også er en god investering for arbeidsgiver. Sammen med gode fleksitidsordninger er det mulig å kombinere arbeid og småbarnsperiode på en god måte. Mange har opplevd at de er blitt skjøvet vekk fra spennende og interessante jobber etter en lengre fødselspermisjon, men det tror ikke Guro og Alexander vil bli et problem her. – Dette er en ordning som er forhandlet frem på arbeidsplassen vår. Den er akseptert av ledelsen og jeg tror de aller fleste kommer til å benytte seg av denne muligheten når det blir aktuelt. For dem som er ute i permisjon er det enkelt å skaffe seg informasjon om det som skjer i bedriften og på egen avdeling via hjemme-PC med tilgang til e-post og internett. Alexander tror at gode personalpolitiske ordninger er medvirkende til at bedriften klarer å beholde motiverte medarbeidere i alle livsfaser. Arbeidsmiljø nr.3 – 2005
Personvern og cookies