Ordblind og verneombud

Tekst: Grethe Ettung (2008)
Ordblinde og lesesvake kan utdanne seg til verneombud i Danmark.  

LO-FTF Center for Arbejdsmiljøuddannelse tilbyr nå ordblinde og lesesvake den lovpålagte arbeidsmiljøutdannelsen som kreves for å kunne fungere som verneombud i Danmark. Tilbudet gjelder dem som trenger mer tid på å tilegne seg stoffet på grunn av lesevansker. – Ordblindhet skal ikke være en barriere for å la seg velge som verneombud, sier Stella Steengaard til danske Arbejdsmiljø. Hun underviser ordblinde i arbeidsmiljøutdanningen. Undervisningen tar utgangspunkt i de utfordringene som kursdeltakerne står overfor på egen arbeidsplass. Deltagerne får benytte elektroniske hjelpemidler. Kurset er på 37 timer fordelt på fem kursdager.

Personvern og cookies