Oppskriften på debatt

Tekst: Mats Løvstad (2010)

Hvis du ønsker debatt rundt en bok, så kan et tips være å si det motsatte. Det ble bevist da en ny bok om arbeidsinkludering nylig ble lansert på Gyldendalhuset.

– Dette er ikke en debattbok, åpnet Torgeir Hernes som er en av forfatterne bak boka Arbeidsinkludering – om det nye politikk- og praksisfeltet i velferds-Norge, sitt innlegg med.
Om dette kun var utopisk tekning fra Hernes sin side, bokas tittel tatt i betraktning, skal få stå ubesvart. Fakta var uansett at de påfølgende to timene hos Gyldendal ble preget av nettopp debatt.

Kritisert for snevert fokus
Det ble nemlig riktig så interessant å være tilhører på boklanseringen der Hernes, sammen med NAV-kollegaene Ingar Heum og Per Inge Langeng, innledningsvis fortalte om sine respektive bidrag til boka.
– Dette er heller ikke en bok av og for akademikere, og ikke en kokebok med løsninger for de som jobber i NAV, fortsatte Hernes.
Boka setter derimot fingeren på viktigheten av å jobbe med å utarbeide et felles, faglig gulv for arbeidsmarked, samt trygde- og sosialpolitikken sett i lys av store forandringer de siste årene. Ingen liten oppgave med andre ord.
– Målet med boka har vært å få de som jobber innen og utenfor NAV til å se seg selv, og sitt virke i en litt større sammenheng. Å få litt bedre overblikk.
Temperaturen ble skrudd opp et par hakk da en opplagt Randi Reese, som kom rett fra forhandlingsbordet som FO-leder, inntok talerstolen.
– Vi må satse mer på det lokale NAV, som igjen må ha tilstrekkelig kompetanse slik at også de fremstår med myndighet, ikke som kontrollører som overprøver de sentrale instansene.
Hun ga videre uttrykk for at forfatterne av boka ikke vil ta innover seg det NAV sliter med.
– Jeg mener forfatterne har sett ovenfra og ned i organisasjonen NAV, og skulle ønsket et mindre snevert fokus der mangfoldet av brukerne hadde blitt vektlagt mer.
Reese savnet også vektlegging av det lokale bidraget som har blitt gjort opp gjennom, og beskrev det som direkte arrogant at forfatterne hadde valgt å se bort ifra den sosialpolitiske historien. Akkurat den kritikken er Hernes helt uenig i.
– Den sosiale delen får jo faktisk et helt eget kapittel, noe som er langt mer enn det mange andre temaer fikk. Det er sikkert mye man burde hatt med, men hvis man skal gjøre denne boka litt mer tilgjengelig så kan man ikke kan ha med alt.

Mener kompetansen usynliggjøres
Reese etterlyste også mer spesifikk kompetanse når NAV utlyser stillinger, og mener det er rart dette ikke er nevnt i boka.
– Man må spørre etter kompetanse ut ifra hvilke utfordringer som skal løses, og derfor synes jeg det er oppsiktsvekkende at man ikke omtaler hva slags kompetanse som trengs i NAV i denne boka, fyrte hun løs.
Hernes på sin side mener det rett og slett ikke har vært tid til å prioritere kompetansespørsmålet i NAV på en så grundig måte enda.
– De siste årene har det vært en hårfin balansegang mellom å sikre det absolutt reformsnødvendige, og samtidig være ”business as usual” for NAV. Dette er dessuten en bok, og ikke en artikkel. Målet har vært å lage en bok som også kan leses tre-fire år frem i tid, og derfor er det ikke fokusert steinhardt på dette aspektet, fordi situasjonen kan være ganske annerledes allerede om ett års tid.
Boka fikk også kritikk fra Reese for manglende vektlegging av selve brukerne.
– Man snakker om brukerorientering i denne boka, uten at brukerne selv er kommet til orde, argumenterte hun.
Hernes forstår kritikken, men er ikke skuffet. Tvert imot.
– Det viser at det er mye følelser, og det er bra. Det er mange andre bøker som tar opp akkurat det Reese her etterlyser. Vårt fokus har bevisst vært å lage en litt trang bok, gjennom å se det fra forvaltningens ståsted. Det viktigste for oss har vært å få opp refleksjonsnivået, men om boka vekker til live litt debatt så er det bare av det gode.

Problematisk skjønn
Den delen av boka som dreier seg om utøvelse av skjønn, er det seniorrådgiver i NAV Ingar Heum som har hatt ansvaret for. Han fremhevet dette som kanskje det viktigste kompetanseområdet i NAV i dag.
– Mange har ulike forventninger til NAV, og hvordan NAV skal fungere. Med så mange oppfatninger er det ekstremt viktig med fokus på skjønn, slo han fast.
Karin Andersen (SV), som er nestleder i Arbeids- og velferdskomiteen, mente boka avdekker flere av manglene i NAV-systemet; blant annet mangelen på klagerettigheter i forhold til skjønnsavgjørelser. Andersen påpekte dilemmaet som ligger i å være avhengig av et klart regelverk, samtidig som det må være rom for bruken av skjønn.
– Skal NAV få til individrettigheter så trenger de et stort handlingsrom, men samtidig må man ikke røske vekk grunnleggende rettighetsgrunnlag. Det er nok å vise til den velkjente kasteballproblematikken der de som trenger det mest ofte sliter med å nå gjennom.
Andersen synes det er problematisk at folk opplever at det politikerne sier NAV-reformen skal være, og det brukerne møter i praksis, ikke alltid samsvarer.
– Det er vårt ansvar som politikere å gjøre noe med, men også deres ansvar å gi oss tilbakemeldinger på hva som mangler for å nå de målene vi har satt oss, sa Andersen før hun rundet av med en oppfordring; skriv flere bøker!

Personvern og cookies