Oppmuntrende arbeidsmiljø

Tekst: Edmund Ulsnæs (2005)
Oppmuntring gir bedre livskvalitet og øker både arbeidslysten og trivselen på jobb, mener ledelsen og de ansatte ved Nordtun HelseRehab i Meløy i Nordland. Dermed har de laget sin egen oppmuntringsplan.

– Vår filosofi er at oppmuntring har smitteeffekt i positiv forstand, forteller daglig leder Arvid Reindal. – Vi har ikke fått det vitenskapelig bevist, men det er vår tro at oppmuntring kan være både smertelindrende og sykdomsforebyggende for de ansatte. Derfor sier vi gjerne at oppmuntring er lykkepille uten bivirkninger!

Skal bli livsstil
Nordtun HelseRehab er en av om lag 30 liknende institusjoner i Norge. Stiftelsesåret var 1985, og de 43 ansatte leverer om lag 18.000 årlige pasientdøgn med utgangspunkt i de 54 behandlingsplassene. Oppmuntringsplanen ved Nordtun HelseRehab dekker de 12 månedene i året. Etter avtalt turnus skal for eksempel pleieavdelingen, fysikalsk avdeling eller administrasjonen stå for oppmuntringstiltakene i staben. Alle har et ansvar. – Et eksempel er juli i år. Da oppfordres alle til å ta ekstra godt vare på ferievikarene. Nå i mars er det alle med lederansvar som skal gjøre en jobb. Men det er viktig at vi lar dette bli en livsstil, det skal ikke skje en spesiell dag i måneden, dette skal vi jobbe med hele tiden, slik at vi blir flinkere til å gi positiv respons på jobb, forklarer Reindal. Høsten 2003 ble det gjennomført en «temperaturmåling» på arbeidsplassen Det var Per Emanuelsen som gjennomførte målingen, etter å ha kurset staben i problemstillinger rundt temaet «en meningsfull hverdag». Arbeidsmiljø nr. 4 – 2005 Gir respons I mars 2005 ble målingen gjennomført på nytt: – Den viser at de ansatte er bedre fornøyd på en del områder, faktisk. Mer fornøyd med personalpolitikk, mer fornøyd med egen livskvalitet, sier Reindal. Ett av spørsmålene var «Får du noen gang positiv respons på jobb»? Resultatet ble at 4 prosent svarte «hver dag», 56 prosent «ofte», 40 prosent «av og til»og 4 prosent svarte «sjelden». – Og ingen ga svaret «aldri». Dette forteller oss at ja, vi kan bli bedre på dette. Men vi gir i hvert fall hverandre respons. Mange opplever å få oppmuntring og positiv respons i det daglige. Men jeg merker meg at bare 44 prosent svarer at de selv gir slik respons ofte. Slipper det negative Ledelsen prioriterer åpenhet for å stimulere til godt arbeidsmiljø. Leder Arvid Reindal har ellers som hovedrettesnor å handle ut fra det han selv ville satt pris på som ansatt. Dette lykkes han godt med, ifølge tillitsvalgt for de ansatte, Trond Dragland. – Det aller viktigste her ved Nordtun er jo at vi er i en situasjon der vi slipper å fokusere på å fjerne negative ting. Vi kan konsentrere oss om å tilføre flere positive ting. Der er oppmuntringsplanen et enkelt, men viktig bidrag. Den gjør også at vi beholder fokus på at dette er viktig, noe som bidrar til bevisstgjøring, mener han. Sykefraværet ned Sykefraværet ved Nordtun HelseRehab endte på 4,0 prosent i 2004. Dette er en markert nedgang fra året før, da fraværet var 5,2 prosent. I 2002 var sykefraværet 6,3 prosent. Det finnes ingen målinger som direkte kan vise resultatet av oppmuntringssatsingen, men: – Nedgangen i sykefraværet har vært større disse to årene enn før. Nå skyldes neppe dette oppmuntringsplanen alene, men den har vært et viktig ledd i det å bli bevisst på at oppmuntring skal gjøre godt, og at vi må ha det godt med oss selv for å ha det godt på arbeid, mener Reindal. – Miljøet blant de ansatte er veldig bra, sier Trond Dragland. – Dessuten er det gode muligheter for kurs og egenutvikling. Ikke minst har vi mange interessante pasienter, og vi kan spe på med arbeid i poliklinikken her, som gir fin variasjon.

Personvern og cookies