Opplæringstilbud for verneombud

(2012)
Når et nytt verneombud er valgt, er det viktig med skolering. Det er lett å gå seg vill i jungelen av lover, regler, rollefordeling, plikter og rettigheter.

For å kunne utføre arbeidsoppgavene så godt som mulig bør et nytt verneombud umiddelbart sikre seg grunnopplæring i arbeidsmiljø.
Arbeidsmiljølovens 6-5 slår fast: «Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte».
Her er det ikke rom for unntak.
Arbeidsmiljøsenteret har skolert vernetjenesten i private og offentlige virksomheter helt siden 1936, og har høy kompetanse og integritet når det gjelder arbeidsmiljøopplæring. Opplæringen dekker de fleste behov.

•  Arbeidsmiljøsenteret tilbyr 40 timers grunnkurs, som fortsatt er den mest vanlige formen for verneombudsopplæring.

•  Arbeidsmiljøsenteret tilbyr tre dagers opplæring, som er godkjent av myndighetene hvis partene på arbeidsplassen er enige om en slik løsning.

•  Arbeidsmiljøsenteret tilbyr nettbasert opplæring for de som ikke har tid eller anledning til å delta på tradisjonelle kurs.

•  Arbeidsmiljøsenteret tilbyr 3 dagers kurs på engelsk. Det er stadig flere utenlandske arbeidstakere i Norge, og det er derfor nødvendig å ha et tilbud til dem.

Personvern og cookies