Opplæring av maskinførere

(2003)

Det er nå laget nye opplæringsplaner for førere av kran, truck og masseforflytningsmaskiner. Hensikten er å bidra til et sikrere arbeidsmiljø for maskinførere og få en enhetlig opplæring.
Planene er utarbeidet av partene i arbeidslivet og aktuelle bransjer, etter retningslinjer fra Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT). – Å stille krav i regelverket til opplæring av maskinførere, har vært brukt som et vellykket ulykkesforebyggende tiltak siden 70-tallet, sier Jens Brynestad, leder for teknisk seksjon i DAT. Men de opplæringsplanene som man har hatt inntil nå, har vært ulike for de forskjellige maskinkategoriene, det var bakgrunnen for at man begynte å arbeide for mer enhetlige opplæringsplaner. De nye planene er fleksible, de består av moduler for teori og praksis og gir dermed mulighet for å få kompetansebevis på ulike måter. Når maskinføreren skal ta fatt på arbeidsoppgavene sine, skal arbeidsgiver i tillegg gi den nødvendige opplæring i bruk av den aktuelle maskinen og de arbeidsoppgavene som skal utføres. En samordnet, kvalitetssikret maskinføreropplæring vil gi tryggere arbeidsplasser i Norge. Dessuten arbeides det nå med en samordning mellom de nordiske land på dette området. Opplæringsplanene har på forhånd vært prøvd ut blant de ulike sertifiserte opplæringsvirksomhetene for å finne rett form og innhold i opplæringen.
Personvern og cookies