Oppgjør med snusk og umoral

Tekst: Turid Børtnes (2003)
– Bygg- og anleggsbransjen er ikke verre enn de fleste andre næringer når det gjelder etikk og moral, men vi er nok ikke bedre heller. Vi har fått et troverdighetsproblem overfor omgivelsene, og det er ikke blitt enklere av at flere av flaggskipene innenfor næringen er blitt anmeldt til Økokrim for prissamarbeid.
Odd N. Trender, direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL) ønsket å sette moral på dagsorden på en HMS-dag for bygg- og anleggsbransjen, arrangert av Alna HMS-senter i vår. – Nå handler det om troverdighet og hva slags næring vi ønsker å arbeide i. Det er bra at vi vil arbeide for å skape levelige rammevilkår for næringen, men skal vi bli tatt seriøst, også av myndighetene, må vi skape troverdighet, mente Trender.

Moral i forvitring
Dette er ikke bare et problem for byggenæringen, Trender grep fatt i det han ville kalle en tendens til forretningsmoral i forvitring innenfor næringslivet generelt. Han hadde ikke problemer med å finne ferske eksempler, og nevnte blant annet medieoppslag om toppsjefer som selv henter ut en årsfortjeneste på mer enn ti millioner, men likevel sparker 1.000 ansatte og signaliserer at enda flere må gå for at virksomheten skal få bedre fortjeneste. – Jeg kan ikke si noe om det er umoralsk å ta i mot en så høy fortjeneste eller å være den som fastsetter den, men dette må da være ufattelig dårlig PR for egen ledelse og gi dårlige signaler videre. En raske gjennomgang av siste halvårs toppoppslag i media omfatter slikt som Finance Credit, flere av de største internasjonale revisjonsselskapene, «kreative diagnoser» som skal gi sykehusene høyere fortjeneste, snusk med fiskefangster, salg av matvarer gått ut på dato, skatteunndragelser, svart arbeid og prissamarbeid i byggenæringen.

Hva er moral
God moral er ingen absolutt størrelse, vi må ha noe å holde den opp mot, et verdisett, kulturnormer, holdninger eller lovverk. Trender anbefalte tilhørerne å stille noen kontrollspørsmål ved etiske dilemmaer. – Hva hvis alle gjorde dette? Hvordan oppfattes dette fra utsiden? Hvordan ville du selv like å bli utsatt for det samme? Ville du like at din familie/barn leste om det i avisen? Synes du det er rimelig og rettferdig? Han advarte også mot å tro at det er fritt frem bare fordi noe ikke er ulovlig. Mange lovlige handlinger er ikke nødvendigvis ønskelige og kan få som følger nye lovreguleringer.

Blir akseptert
– Det utvikles holdninger og praksis innenfor den kulturkretsen eller bransjen vi selv tilhører som etter hvert blir alminnelig akseptert. Det resulterer i at vår evne til å stille spørsmål ved hva vi gjør etter hvert blir borte. Da er vi blitt moralsk nærsynte. Vi reagerer lett med at dette er da noe alle gjør. Det trenger ikke handle om de store moralske spørsmål, men småsnusk, triksing med priser, slurv og dårlig arbeid. En undersøkelse av nye elektroinstallasjoner i bygg viste at det var feil og mangler på 40 prosent av dem. Feil og skader i byggeperioden er av Byggforsk anslått til å utgjøre ca 5 prosent av totalkostnadene i et byggeprosjekt.

Den sterkestes rett
Fordi næringen er hardt presset blir det ofte den sterkestes rett ved kontraktsforhandlinger og konkurranse om oppdrag. Entreprenører presses av byggherre eller hovedentreprenør til å godta vilkår som kan være ganske urimelige. Så tar han det igjen ved å «kutte hjørner» og kanskje levere dårlig arbeid. Den viktigste oppgaven for byggenæringens organisasjoner er nå å arbeide for gode rammebetingelser som også er forutsigbare for næringen. Dessuten står etikk, moral og omdømme svært høyt på agendaen, presiserte Trender. Dette er en forutsetning for å bli tatt på alvor i arbeidet med næringens rammebetingelser. BNL har nok av utfordringer i tiden fremover, en av dem heter svart arbeid. På dette området er det satt ned en styringsgruppe der blant annet politidirektøren og skattedirektøren deltar, sammen med BNLs direktør. – Bransjen vår har satt fornyet fokus på etikk og moral. Vi ser at vi har en del utfordringer, ikke minst når vi ser på den generelle tendensen i resten av samfunnet.

Personvern og cookies