Ønsker regionale verneombud

Tekst: Turid Børtnes (2008)

 

Handel og Kontor i Norge, som organiserer mange butikkansatte, ønsker å innføre en ordning med regionale verneombud innenfor varehandelen.

– Svært mange butikker har så få ansatte at de faller utenfor arbeidsmiljølovens krav om verneombud. Dessuten viser arbeidstilsynets resultater fra tilsynene i varehandelen med all tydelighet at det er store mangler når det gjelder å få på plass systematisk HMS-arbeid og verneombudsordninger i denne bransjen, sier Peggy Hessen Føls­vik, nestleder i Handel og Kontor (HK).

Dårlige forhold

– I statsbudsjettet har regjeringen foreslått å innføre regionale verneombud innenfor hotell- og restaurantbransjen. Handel og Kontor har i lang tid krevd en tilsvarende ordning, og nå er tiden overmoden, sier Hessen Følsvik. – Det ligger særlig godt til rette for dette på kjøpesentrene. Der er det mange mindre butikker med få ansatte, men til sammen er det snakk om mange arbeidstakere. Dette vil bli et godt virkemiddel i det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet for butikkansatte. Og det samme gjelder sykefraværsarbeidet. Arbeids­tilsynet har også avdekket elendige sykefraværsrutiner i bransjen.

Deltid og midlertidige

Handel og Kontor har erfart at det er tungt å få til ordnede forhold med gode arbeidsmiljøordninger i varehandelen. Bare rundt 20 prosent av arbeidstakerne er organisert. Mye av årsaken til den lave organisasjonsprosenten er utstrakt deltidsarbeid og mange midlertidige stillinger i bransjen. Det er mange skoleelever og studenter som tar butikkjobber. For disse er ikke dette noen fremtidsjobb, og dermed ser de heller ikke nytten av å organisere seg. Resultatet er at mange blir utnyttet både når det gjelder lønn og andre forhold. – Det er ikke enkelt for den som er ansatt i en liten virksomhet, der de kanskje jobber side om side med sjefen, å gå til en konflikt for å få en tariffavtale på plass. Selv om en god del virksomheter har ordnede forhold, vil en ordning med regionale verneombud være en styrke for HMS-arbeidet, påpeker Hessen Følsvik.

Personvern og cookies