Ønsker midlertidig ansatte

Tekst: Vemund Jensen (2005)
Tre av fire ledere i mindre bedrifter vil ansette flere hvis adgangen til å ansette folk på midlertidige kontrakter utvides.
Det viser en undersøkelse NHO har utført blant sine medlemsbedrifter. NHO-direktør for arbeidsliv, Sigrun Vågeng, mener undersøkelsen dokumenterer at både arbeidsgivere og arbeidstakere vil tjene på en endring av loven. – Dette viser at det er en vilje til å få flere inn i arbeidslivet og at arbeidsgiverne er villige til å tilby en midlertidig jobb dersom de ikke er helt sikre på å kunne tilby noe fast, sier Vågeng. Undersøkelsen er foretatt blant omkring 1200 av NHOs medlemsbedrifter med færre enn 100 ansatte. Av de 700 som svarte, sier tre av fire at de vil ansette flere om det blir lov til å gi flere midlertidig arbeid. Tre av fire arbeidsgivere sier at disse oppgavene i dag blir utført enten ved hjelp av overtid eller innleid arbeidskraft. Hver tiende sier at oppgaven i dag ikke blir utført, og bare en av 50 sier at de ansetter folk fast for å ta seg av oppgaver de tenker seg skulle bli utført av midlertidig ansatte. Samtidig sier over 90 prosent at de foretrekker fast ansatte som en hovedregel. Arbeidsmiljø nr. 4-2005
Personvern og cookies