– Ønsker ikke «svensk ordning»

(2002)

– Det var mye uro rundt ordningen med regionale verneombud for en fem-seks år tilbake. Ordningen fungerte ikke slik den burde, og den ble i stedet en slags forlenget tillitsmannsordning. Etter hvert ble det en del endringer i styringsstrukturen,og nå er det mere balanse i styret og ro rundt ordningen, sier Helge Fredriksen, direktør ved NHOs avdeling for bedriftsutvikling og arbeidsmiljø, og fortsetter: – Et ankepunkt er at finansieringen av de regionale verneombudene ikke bare omfatter bedrifter uten verneombud, men at alle bedrifter i den bransje som er pålagt regionale verneombud betaler inn til ordningen. De store bedriftene, med egne verneorganisasjoner og -ombud, er også med på å finansiere de regionale verneombudene, som de da selv ikke har noen nytte av. Vi er ikke interessert i å få til stand en «svensk ordning», hvor alle bransjer og næringer har sine egne regionale verneombud uansett om de behøves eller ikke. Jeg kan ikke se at det er behov for regionale verneombud knyttet til stasjonære arbeidsplasser. Vi ønsker at bedriftene tar ansvar og bedriver et aktivt HMS-arbeid, men er ikke fascinert av tanken på å utvide ordningen med regionale verneombud.

Personvern og cookies