Ønsker forslag på kandidater til Arbeidsmiljøprisen 2008

(2008)
– I fjor var det hjemmetjenesten i Sortland kommune som ble tidelt Arbeidsmiljøprisen. Hvem blir årets vinner? Vi ønsker å ha mange kandidater å velge mellom, sier direktør Paul Norberg i Arbeidsmiljøsenteret.

Nå er det tid for å foreslå kandidater til Den norske arbeidsmiljøprisen 2008.

– Det er viktig at mange engasjerer seg i oppgaven med å skaffe fram potensielle vinnere. Vi har sett at diskusjoner på arbeidsplassene for å finne fram til kandidater, og det å bli foreslått som kandidat, i seg selv ofte gir et positivt løft for bedring av arbeidsmiljøet. Selv om det som oftest kun er en vinner av Den norske arbeidsmiljøprisen, er det en seier bare å bli foreslått.

Prisen kan tildeles både bedrifter, organisasjoner, offentlige instanser eller institusjoner, offentlige virksomheter og enkeltpersoner, sier direktør Paul Norberg i Arbeidsmiljøsenteret. De siste årene har det vært stor medieoppmerksomhet om tildelingen av den prestisjefylte prisen. Årets pris blir delt ut på Nordens desidert største arbeidslivskonferanse; Arbeidsmiljøkongressen i Grieghallen, Bergen.

Prisen skal være en påskjønnelse for systematisk og målrettet innsats for å utvikle og forbedre arbeidsmiljøet. Det legges vekt på at resultatene og erfaringene som vinneren har gjort, er av allmenn interesse og kan videreformidles til andre.

Forslag sendes til direktør Paul Norberg, Arbeidsmiljøsenteret, postboks 9326 Grønland, 0135 Oslo.

E-post: paul@arbeidsmiljo.no

Vinnere siden år 2000

Den norske arbeidsmiljøprisen deles ut for 46. gang i 2008.

De siste prisvinnerene er:

2000: Konsernsjef Terje R. Venold i Veidekke
2001: Overlege Ebba Wergeland, Arbeidstilsynet
2002: Bedriften Folldal Gjenvinning
2003: Overlege Håkon Lasse Leira, ved arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital i Trondheim
2004: Det kjempemessige byggeprosjektet Hydro Projects på Sunndalsøra.
2005: To prisvinnere: Professor Bjørg Aase Sørensen ved Arbeidsforskningsinstituttet, og avdelingssjef Eli Hansen ved kirurgisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold (SiV)
2006: Hovedverneombud Knut Myhrer, Osloskolene (Utdanningsforbundet)
2007: Hjemmetjenesten i Sortland kommune

Personvern og cookies