– Ønsker flere kandidater til Arbeidsmiljøprisen 2007

(2007)
– Forslag på kandidater til Arbeidsmiljø­prisen 2007 er begynt å komme inn, og nå som sommerferien er over, forventer vi et stort engasjement blant alle som jobber med arbeidsmiljøspørsmål, sier direktør Paul Norberg i Arbeidsmiljøsenteret.
Den norske arbeidsmiljøprisen har vært delt ut årlig siden 1961, og er en svært prestisjefylt utmerkelse. Prisvinneren vil komme i et godt selskap med verneombud, verneledere, arbeidslivsforskere, direktører, bedrifter og organisasjoner. I fjor var det hovedverneombud i osloskolen, Knut Myhrer, som var prisvinner. De foregående årene har prisen tilfalt: – 2005: Professor Bjørg Aase Sørensen og avdelingssjef Eli Hansen, Sykehuset i Vestfold – 2004: Hydro Projects SU4 på Sunndalsøra – 2003: Overlege Håkon Lasse Leira – 2002: Bedriften Folldal gjenvinning – Vi har sett at diskusjoner på arbeidsplassene for å finne fram til kandidater, og det å bli foreslått som kandidat, i seg selv ofte gir et positivt løft for bedring av arbeidsmiljøet. Prisen kan tildeles både bedrifter, organisasjoner, offentlige instanser eller institusjoner, offentlige virksomheter og enkeltpersoner, sier Norberg. Prisen skal være en påskjønnelse for systematisk og målrettet innsats for å utvikle og forbedre arbeidsmiljøet. Forslag sendes til direktør Paul Norberg, Arbeidsmiljøsenteret, postboks 9326 Grønland, 0135 Oslo. E-post: paul@arbeidsmiljo.no
Personvern og cookies