Omstilling rammer de svake

(2005)

Det er de svakeste i arbeidslivet som rammes ved omstillinger som medfører nedbemanning. Dette viser en litteraturstudie foretatt av tre forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Studien viser at særlig eldre med mulighet for å gå av med en gunstig tidligpensjonsordning ofte forsvinner ut av arbeidslivet. Kvinner er også utsatt, spesielt dem med liten stillingsandel og lavtlønnsjobb. Ansatte med høyere utdannelse klarer seg vanligvis bedre. De får lettere tilsvarende arbeid og kan nyttiggjøre seg kompetansetilbud og sluttpakker, skriver nettstedet seniorpolitikk.no som omtaler undersøkelsen.

Personvern og cookies