– Omstiller, nedbemanner ikke

Tekst: Turid Børtnes (2005)

– Selv om omstillingen av Arbeidstilsynet medfører færre ansatte i Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT) og langt færre avdelingskontorer enn i dag, innebærer omstruktureringen ingen nedbemanning, sier direktør Ivar Leveraas i DAT.

Omorganiseringen av Arbeidstilsynet er i rute. Direktoratet for arbeidstilsynet skal som kjent flytte fra Oslo til Trondheim innen utgangen av 2006, i tillegg skal hele etatens virksomhet gjennom en omfattende omstilling. Det innebærer blant annet at Arbeidstilsynets nåværende11 distrikter omgjøres til sju regioner.

Jobbe mer utadrettet
Det er tilsatt regionsdirektører ved seks av de sju hovedkontorene og lokaliseringen av avdelingskontorene er fastlagt. Alle regionene bortsett fra Region 1, Oslo får ett eller flere avdelingskontorer, likevel blir 17 av de nåværende kontorstedene nedlagt innen utgangen av 2006. Omstruktureringen vil medføre at Arbeidstilsynet, og dermed flere av de ansatte, må jobbe mer operativt og utadrettet. Direktoratet vil få færre ansatte enn i dag og flere vil måtte arbeide på region- eller avdelingskontorene. Men Leveraas forsikrer at selv om mange vil få tilbud om stillinger med et annet innhold enn i dag, vil Arbeidstilsynets ansatte fortsatt kunne bruke sin kompetanse i de nye stillingene.

Nye stillinger
– Vi har allerede tilbudt en del av våre ansatte stillinger i Oslo-området, slik som i selve Oslo, Moss, Lillestrøm og Drammen. I neste runde skal vi ansette ledere i Trondheim. Dessuten skal vi se på interessen for å flytte til avdelinger som ligger atskillig lengre vekk fra hovedstadsområdet. Det blir spennende å se responsen på det. Ivar Leveraas opplyser at de i første omgang vil måtte konsentrere seg om flyttingen av direktoratet til Trondheim fordi det er dette som er finansiert i inneværende år. Den lokale omstruktureringen vil enten komme på neste års budsjett eller som eventuelt som en tilleggsbevilgning i år. Arbeidsmiljø nr. 2-2005

Personvern og cookies