Omorganisering svekker sikkerheten

Tekst: Turid Børtnes (2009)

 

Omorganisering kan redusere sikkerheten. En undersøkelse av den turbulente omorgani­seringen i Avinor viser at flysikkerheten ble svekket i denne perioden.

Dette viser doktorgradsavhandlingen til førsteamanuensis Eric Arne Lofquist ved Norges Handelshøyskole. I løpet av en periode på tre år undersøkte han hva som skjedde med sikkerhetskulturen under den omfattende endringsprosessen som luftfartsorganisasjonen var gjennom i denne perioden.

Svekket sikkerhet

Avhandlingen til Lofquist dreier seg om hva som skjer ved omfattende endringer i det han kaller «høypålitelighetsorganisasjoner», det vil si virksomheter og organisasjoner som er svært komplekse og teknologiintensive med et stort potensial for katastrofer. Det skjedde ingen alvorlige hendelser i flytrafikken i Norge i den perioden Avinor gikk gjennom sin store endringsprosess fra 2003. Men ved bruk av avanserte metoder fant Lofquist likevel at sikkerheten var vesentlig svekket. Blant annet oppfattet de ansatte det slik at ledelsens forpliktelse vedrørende sikkerhet var redusert. Lofquist fikk tilgang til all relevant informasjon i perioden og intervjuet blant annet flygeledere og toppledere i Avinor. Avinor har ansvar for 45 regionale flyplasser i Norge og har mer enn 2.800 ansatte.

Ledelsen

– Omorganiseringen omfattet svært mange områder. På grunn av svak økonomi på denne tiden skulle Avinor spare, målet var at det ikke skulle gå ut over sikkerheten. Organisasjonen nedbemannet og utdanning av nye flygeledere ble stanset, noe som medførte at de ansatte, blant annet flygelederne, fikk mer å gjøre. I tillegg ble en kontrollsentral nedlagt, det ble innført ny teknologi og en ny ledelsesprosess. De ansatte protesterte kraftig på det som skjedde. Flygelederne mente at dette blant annet førte til at ledelsens oppmerksomhet ble endret, den følte ikke samme forpliktelse vedrørende sikkerheten som tidligere. Studien viser hvordan et misforhold mellom helt forskjellige typer organisasjonskultur og strategiske forandringer påvirker gjennomføringen av endringene. Dessuten påvirker dette individuelle holdninger og oppfatningsevne når det gjelder for eksempel sikkerhet.

Mange eksempler

Det gikk bra med Avinor og luftfarten i Norge i den kritiske perioden for luftfartsorganisasjonen, men Lofquist kjenner mange eksempler fra andre steder i verden hvor det har skjedd alvorlige ulykker i «høypålitelighetsorganisasjoner» i sammenheng med endringsprosesser. Han nevner blant annet de to store romfartsulykkene i USA med romferjene Colombia og Challenger, Bophal-katastrofen i India, flere flyulykker, slik som kollisjonen mellom to fly på Tenerife og kjernekraftulykker.

Personvern og cookies