Oljedirektoratet blir delt

Tekst: Turid Børtnes (2003)

Det nåværende Oljedirektoratet blir delt med virkning fra 1. januar 2004. Den delen av direktoratet som omfatter sikkerhet og arbeidsmiljø blir skilt ut i et eget tilsynsorgan, Petroleumstilsynet.
Det som kalles ressursdelen av Oljedirektoratet vil forbli et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet (OED), mens det nyopprettede Petroleumstilsynet blir underlagt Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD). Gunnar Berge kommer til å fortsette som leder av Oljedirektoratet (OD)etter delingen. Stillingen som leder av det nye tilsynet er lyst ut av AAD. Denne omorganiseringen inngår som en del av Stortingsmeldingen om statlige tilsyn. Verken OD eller Petroleumstilsynet vil bli flyttet, de blir lokalisert til Ullandhaug i Stavanger på samme sted som det tidligere Oljedirektoratet. Arbeidsstyrken vil også stort sett bli den samme. Oljedirektoratet opplyser at de har en organisasjon med høyt spesialiserte medarbeidere som arbeider integrert med sikkerhets- og ressursspørsmål. Det vil derfor være uhensiktsmessig om organisasjonene må utvikle dobbeltkompetanse på dette området. De skal derfor trekke på hverandres kompetanse, men på en slik måte at det ikke går ut over hensynet til ryddighet og rollefordeling. I løpet av høsten vil det bli avklart hvordan de ansatte skal fordeles på de to organisasjonene, det nye Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet.
Personvern og cookies