Økt trygghet ved laboratoriearbeid

(2010)

Tårer slokker ikke kirkebranner Norsk brannvernforening er sterkt kritisk til mange kommuners mangelfulle oppfølging av brannsikkerheten i kirker. Det gjelder særlig fredede kirkebygg. – Vi registrerer dessverre at mange kommuner ikke benytter seg av eksisterende regelverk på brannvernområdet til å kreve brannvarslingsanlegg i kirkebygg, sier administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening. Hønefoss kirke, som nylig brant ned til grunnen, hadde verken brannvarslingsanlegg eller stasjonært slokkeanlegg. – Norge har ikke råd til å miste verken kirkebygg eller andre kulturminner i brann. Derfor er det viktig at både brannvesen og eiere tar sitt ansvar og sikrer bygningene i henhold til gjeldende regelverk. Tårer slokker ingen kirkebrann. Det gjør derimot et fungerende automatisk slokkeanlegg, poengterer Kalheim. Støvmaske med lav pustemotstand Den tyske produsenten av verneutstyr, Moldex, har utviklet en ny filterteknologi som gir nesten tre ganger så stor filteroverflate som på en standard støvmaske. Denne filterteknologien reduserer pustemotstanden i masken med 70%, sammenliknet med en standard støvmaske. Den lave pustemotstanden gir en høyere brukerkomfort fordi masken blir mindre anstrengende å puste i. I tillegg blir levetiden opp til tre ganger så lang på grunn av en betydelig høyere filtreringskapasitet. Masken er også utstyrt med en nesebøyle som sørger for at den tilpasser seg alle ansiktsprofiler automatisk. Den nye generasjonen med støvmasker fra Moldex heter 3000 AIR og markedsføres og distribueres av Lexow AS. www.lexow.no Riktige sokker Noe så «ubetydelig» som sokker kan lett bli av stor betydning hvis de ikke oppfyller kravene til komfort og funksjon. – God varmeregulering, fukttransport og passform er tre ting som kjennetegner en god sokk, sier salgssjef i Blåkläder, Robert Mørch. Kalde, våte og uformelige sokker blir gjerne et irritasjonsmoment som kan gjøre arbeidsdagen ubehagelig lang. – En god sokk skal være isolerende og ha luftekanaler for væske- og lufttransport, forklarer Mørch. Han hevder at sokkene fra Blåkläder er kraftige, slitesterke ullsokker som er godt tilpasset kalde og krevende miljøer. Vernesko med nytt «snøresystem» De første skolissene så dagens lys og ble tatt i bruk for første gang for hele 218 år siden. Men nå har det blitt mulig å ta i bruk mer moderne teknologi for å få på og av seg verneskoene. Den nederlandske produsenten av vernesko, Bata Industrials, har tatt frem vernesko som har fått erstattet de tradisjonelle skolissene med BOA lukkesystem. Systemet er enkelt og praktisk. Når lukkesystemet skal strammes, trykkes rattet ned, og dreies med klokken til det er passe stramt. Når skoen skal av føttene trekkes rattet ut, slik at wiren løsner. Lexow As distribuerer skoen i Norge.HMS-seksjonen ved UiB igangsatte høsten 2007 et prosjekt der målet var å øke tryggheten ved laboratoriearbeid. Ansatte og studenter håndterer mange ulike kjemikalier og biologiske materialer, også farlige. For å redusere risikoen for ulykker valgte HMS-seksjonen å satse på økt kompetanse hos dem som arbeider på laboratoriene samt brukermedvirkning. I tillegg ble kommunikasjon og holdninger til trygghet og risikovurdering på laboratoriet tatt opp som eget tema. Erfaringene UiB har gjort i tilknytning til prosjektet, har vist at det er nødvendig med en bevisstgjøring og en ansvarlig­gjøring når det gjelder risikofylt arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid.

Personvern og cookies