Økt kvalitet og pasienten i fokus

Tekst: Grethe Ettung (2006)
Eli Hansen ble nylig ansatt som prosjektleder for Helsedialog. Hun skal lede sekretariatet for fellesprosjektet mellom Helse Sør og KS (tidligere Kommunenes Sentralforbund).
Mange pasienter opplever helsevesenet som fragmentert og lite samordnet, noe som ofte medfører misforståelser og unødig venting. Hensikten med Helsedialog-programmet er å bedre samhandlingen mellom kommuner og helseforetak, slik at pasientene får mer helhetlige og koordinerte helsetjenester. – Pasientene skal få erfare at de ulike nivåene innen helsetjenesten vet om hverandre og arbeidet som utføres, påpeker Eli Hansen. – I tilknytning til prosjektet vil vi utarbeide samarbeidsavtaler nivåene imellom, hvor vi for eksempel stiller krav til skriftlighet og er tydelige på hvilke forventninger som ligger innen de ulike ansvarsområdene. – Vi vil også benytte brukernes kompetanse. Det er pasientene selv som er spesialister på hvordan de har det.

Treårig prosjekt
Helsedialog er et samarbeidsprosjekt mellom førstelinjetjenesten i kommunene og spesialisthelsetjenesten i Norge, foreløpig for en periode på tre år. – Vi skal få i gang en avtale mellom helseforetakene og kommunene, forteller Hansen. Det er imidlertid mange kommuner som ennå ikke har sluttet seg til prosjektet. I første omgang er det Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder-fylkene som skal arbeide for å koordinere tilbudene til pasientene. – Vi vet ikke om prosjektet blir en permanent ordning, derfor blir det viktig for oss å etablere kulturer og systemer som står på egne ben, og som kommunene og helseforetakene kan implementere i arbeidet sitt. – Dette er et veldig spennende prosjekt med mange fokusområder, noe som vitner om at behovet for en bedret samhandling er stort, – og det er et velsignet utgangspunkt, konstaterer prosjektleder Eli Hansen.

Personvern og cookies