Økt brystkreftrisiko

Tekst: Turid Børtnes (2008)

 

Nattarbeid kan være en viktig årsak til høyere forekomst av brystkreft blant sykepleiere. 

Tidligere undersøkelser, blant annet av Kreftregisteret, har vist at sykepleiere får oftere brystkreft enn kvinner i andre yrker. Nå har forsker Jenny Sigstad Lie studert dette videre og funnet at sykepleiere som har jobbet i over 30 år med nattarbeid, har en økt risiko for brystkreft.
Studien viser at jo lenger man har jobbet nattevakter, desto høyere er risikoen. Lie påpeker at en ikke vet hvorfor det er slik, det kan også være andre faktorer enn selve nattarbeidet som har betydning.
Forskere ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) skal nå følge opp undersøkelsen med en studie av arbeidsmiljø og brystkreftrisiko. Blant annet vil de skaffe seg en oversikt over hva sykepleierne har vært utsatt for, om det kan være faktorer som kan ha hatt innvirkning på utvikling av brystkreft.
Sykepleiere som har hatt brystkreft samt en kontrollgruppe, vil bli intervjuet om yrkeshistorie, arbeidssted og arbeidstidsordninger, men også om barnefødsler, hormonbruk, kreft i nær familie, kosthold og fysisk aktivitet.
Det vil også bli tatt gentester av deltakerne.

Personvern og cookies