Økt bruk av Arbeidslivstelefonen

Tekst: Turid Børtnes (2008)
Det har vært en sterk økning i henvendelser til Arbeidslivs­telefonen siste år. 20 prosent flere ringte for å få hjelp i 2007 sammen­­lignet med foregående år.
Den største gruppen innringere, nesten en fjerdedel, oppgir at de trenger råd og hjelp fordi de er i konflikt med lederen sin. Så mange som 12 prosent rapporterer at de føler seg mobbet/trakassert av leder. Ellers ringer arbeidstakere fordi de trenger svar på spørsmål vedrørende arbeidsmiljøet, omorganiseringer eller at de føler seg utbrente. Daglig leder for Arbeidslivstelefonen, Grace Beate Mathisen mener at det økende antallet henvendelser viser at denne telefontjenesten er nødvendig og et viktig bidrag i arbeidet med å hindre utstøting og trakassering i arbeidslivet. Det er de midlere årsklassene som dominerer, flest henvendelser kommer fra aldersgruppen 40-49 år, med arbeidstakere i alderen 30-39 år hakk i hel. I 2007 var det flere innringere i den yngste gruppen, 20-29 år enn noen gang tidligere. Kvinnene er i flertall blant dem som ringer. Hver femte innringer jobber i helse- og sosialtjenesten. På andre plass kommer ansatte innen salg/varehandel. Arbeidslivstelefonen er et samarbeidsprosjekt mellom Mental Helse og Arbeidstilsynet og fungerer som et supplement til de tilbudene som allerede finnes hos Arbeidstilsynets telefontjeneste og andre hjelpeinstanser.

Personvern og cookies