– Økonomien går foran arbeidsmiljøet

Tekst: Vemund Jensen (2005)

 

Omstillingene innen sykehussektoren de siste årene har økt presset på de ansatte, mener verneombudene på Aker universitetssykehus. De etterlyser mer tid og mindre stress.

– Det er stadig nedskjæringer på sykehuset, mens vi hele tiden skal yte hundre prosent og helst litt mer. Dette fører til sykefravær, gjennomtrekk og mye innleid personell, faktorer som gjør det vanskelig å få kontinuitet i arbeidet, sier hovedverneombud gjennom ti år, Nelly Marie Fjeld.

Trangt om plassen
Hun sleper oss gjennom sykehusskinnende korridorer fra sykehusets lobby til ortopedisk avdeling. På veien plukker vi opp avdelingens lokale verneombud, sykepleieren Ida Reberg Nessimo. Vi blir med på pauserommet, til en myk, blå sofa med utsikt til trafikken på Trondheimsveien. – Det er store forskjeller mellom avdelingene. Vi har flyttet og fått redusert antall senger hos oss, men stort sett beholdt bemanningen. Andre avdelinger har fått flere pasienter og dermed mer arbeid, forteller Nessimo. Et gjennomgående problem på Aker er manglende plass til pasientene og de vel 3500 ansatte. Nessimo forteller at det kan ta henne ti minutter bare å hente en pose blod. Årsaken er at mange rom brukes til annet enn det de er ment for og at de ligger veldig spredt. Håpet er at sykehuset snarest mulig bygges ut.

Økonomi vs. arbeidsmiljø
– Aker har HMS og arbeidsmiljø på dagsorden. Men det er økonomien som styrer, derfor blir arbeidsmiljøet nedprioritert. Før omorganiseringen i 2003 hadde vi en egen avdeling som het HMS-tjenesten. I dag er det bare tre igjen her. Men vi skal ikke legge all skyld på administrasjonen ved sykehuset. De får jo sine retningslinjer fra Helse Øst, understreker Fjeld. Informasjonsleder på sykehuset, Anders Bayer, sier at sykehuset ikke er kommet langt nok, men understreker at arbeidsmiljøet blir tatt på alvor. – Vi får stadig mindre penger, men myndighetene forventer at det ikke skal gå utover pasientbehandlingen. Vi må dermed skjære ned andre steder. Dette er ikke noe ledelsen ved Aker har valgt, men pålegg fra eieren vår, staten. Bayer tror de ansatte må lære seg å leve med stadige endringer og et vedvarende press.

Godt samhold
På vaktrommet på ortopedisk avdeling er sykepleierne Maria Sarfi og Bent Bynkou ivrig opptatt med arbeid. Nå er det kun to personer her. Vanligvis er det langt flere. – Presset henger over oss. Jeg vil ikke overlate for mye til kveldskiftet, sier Sarfi. Bynkou er enig, og fortsetter: – Ja, det er ofte vanskelig å nyte pausen. Når jeg tenker på alle oppgavene som skal utføres, foretrekker jeg ofte å kutte ut pausen. Det både de to og verneombudene trekker frem samholdet mellom de ansatte imellom som utelukkende positivt. – Jeg har jobbet andre steder, men jeg har aldri hatt det så bra som her. Vi har en veldig munter tone oss imellom, både hjelpepleiere, sykepleiere og leger, sier ortopediens verneombud, Ida Reberg Nessimo.

Ønskelisten
Nå håper begge at Arbeidstilsynets aksjon «God vakt! Arbeidsmiljø i sykehus.» vil øke oppmerksomheten rundt HMS-tiltak. Sykefraværet på Aker har allerede begynt å synke etter at sykehuset ble med i inkluderende arbeidsliv-avtalen, men det er fremdeles rom for forbedring. Fraværet er syv prosent. Til slutt gir vi de to verneombudene frie hender til å velge og vrake mellom tiltak til forbedring av arbeidsmiljøet. Hovedverneombud Fjeld ville ha bygget ut sykehuset, anskaffet en bedre kantine for de ansatte og gjort en evaluering av den nye enhetlige ledelsen. Nessimo faller ned på økt grunnbemanning, større faglig utvikling og flere hjelpemidler, både til pasientene og de ansatte. Arbeidsmiljø nr.2 – 2005

Personvern og cookies