Økonomien – en bremsekloss

(2002)

Ordningen med regionale verneombud i Norge har lenge stått og stampet med to forbund, Arbeidsmandsforbundet og Fellesforbundet. Nå er det endringer på gang. I fjor vedtok LOs kongress å begynne arbeidet for å innføre regionale verneombud i flere bransjer. LO har 28 forbund og nå er samordningsarbeidet i gang. – Det vi hittil har sett av regionale verneombud har fungert godt og nå ønsker flere forbund å opprette en lignende ordning,, sier Marianne Svensli ved LOs arbeidslivsavdeling. Som eksempel peker hun på servicenæringen og restaurantbransjen, der næringsstrukturen på senere år er forandret med mange nye og mindre bedrifter. Der tror LO at regionale verneombud har en del jobb å gjøre. Hittil har ikke LO sentralt jobbet med dette. Det har vært opp til hvert enkelt forbund, og her kommer vi inn på ressurser. I motsetning til den svenske ordningen er norske regionale verneombud ikke finansiert via statlige bidrag. Hvert enkelt forbund står for kostnadene, og LO legger ikke skjul på at økonomien har vært, og er, en bremsekloss. På den annen side finnes det sikkert et politisk motstand mot regionale verneombud, og jeg tror ikke at dagens politiske system vil støtte opp om ordningen, sier Marianne Svensli. Nå jobber vi først internt med dette og så får vi se hvilke forslag vi kommer med etter hvert.

Personvern og cookies