Økning i psykiske lidelser

(2011)
Psykiske lidelser, hovedsaklig angst og depresjon, er årsak til ca en tredjedel av alle uførepensjoner i Norge.

Forekomsten av lettere psykiske lidelser øker, spesielt blant unge menn.
Deltakelse i arbeidslivet synes å ha positive effekter på arbeidstakeres mentale helse. De som blir arbeidsledige har høyere risiko for å utvikle mentale lidelser enn de som beholder arbeidet. De som kommer i arbeid etter en periode med arbeidsledighet får bedre mental helse.

Dette går fram av en artikkel i Tidsskriftet for norsk psykologforening skrevet av blant andre Bjørn Lau, seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet. Artikkelen er basert på en kunnskapsoppsummering, melder idèbanken – inkluderende arbeidsliv.

– Angst og depresjon er ikke kroniske lidelser, de kan behandles. Er det da riktig å gi opp en så stor gruppe og gi dem uføreytelser, spør Bjørn Lau.

 

Les mer her

Personvern og cookies