Øker mest i Østfold

(2004)

Finnmark som har størst fravær, men ingen andre steder i landet har fraværet økt mer enn i Østfold.
Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for første kvartal 2004 viser at Finnmark har det høyeste legemeldte sykefraværet med 9,0 prosent med Østfold på annen plass med 8,6 prosent. Deretter kommer Troms og Hedmark med 8,2 prosent fravær. Gjennomsnittet for hele landet sett under ett er 7,3 prosent for første kvartal i år. I tillegg kommer det egenmeldte fraværet som vanligvis ligger på 10 prosent av det legemeldte. De fleste fylkene har samme fravær i år som i fjor og noen få har hatt nedgang, mens Østfold altså har hatt en økning på 3,6 prosent. Per Ivar Clementsen ved Trygdeetatens arbeidslivssenter er skuffet over tallene. Han tror ikke det finnes noen enkel forklaring på utviklingen, men peker på flere faktorer, blant annet at Østfold har vært gjennom flere store omstillinger, utdanningsnivået i fylket er lavere enn i resten av landet og det har mange pendlere. Lavest fravær har Rogaland med 5,6 prosent sykmeldte, det er samme resultat som året før. Deretter kommer Oslo og Sogn og Fjordane med 6,5 prosent, i Oslo har fraværet faktisk gått litt ned fra foregående år.
Personvern og cookies