Økende vold i Sverige

Tekst: Turid Børtnes (2006)

Vold på arbeidsplassen er et økende problem i Sverige, viser ny statistikk fra Arbetsmiljöverket.  
Nesten 18 prosent av kvinnene og 10 prosent av mennene har vært utsatt for vold eller trusler de siste tolv månedene. Tallene bygger på seks forskjellige undersøkelser som har vært gjennomført i tidsrommet 1995 til 2005. I denne perioden har det vært en fordobling av volds- og trusseltilfeller som er meldt som forsikringssaker. Det er særlig mange voldstilfeller blant kvinner fordi så mange av dem jobber i helse- og omsorgssektoren, som er spesielt utsatt. I denne gruppen er risikoen høyest for dem som arbeider innen psykisk helse­vern og som personlige assistenter, men også ansatte i hjemmetjenesten har en relativt høy risiko for vold. Blant menn er personer som arbeider alene og/eller på kvelds- og nattetid, slik som buss- og taxisjåfører, utsatt. Ser en på andelen som får alvorlige skader på grunn av vold og trusler er det først og fremst de som jobber i kriminalomsorgen, politi og tollvesen, personell i sosialtjenesten, omsorgspersonell og vekt­ere som har de fleste skadetilfellene.
Personvern og cookies