ØKENDE SYKEFRAVÆR BLANT GRAVIDE

(2007)

Mens sykefraværet synker blant kvinner generelt, er det økende blant gravide. NAV-rapporten Arbeid og velferd nr. 3-2007 viser at sykefraværet i forbindelse med ­svangerskap har økt med 5,2 prosent de siste seks årene. Det er særlig blant yngre gravide at fraværet har økt. Det er næringene med høyt generelt sykefravær som også har det høyeste fraværet blant gravide. Høyest ­fravær blant gravide kvinner i alderen fra 20 til 39 år finner vi i varehandelen, hotell- og restaurantbransjen og i ­helse- og sosialsektoren. Arbeids- og velferdsetaten NAV har erfaringer som tilsier at det er mulig for mange gravide å stå vesentlig lenger i jobb dersom arbeidsgiver legger til rette på en bevisst måte.
Ledernett.no 18.09.07

Personvern og cookies