Økende syke­fravær

Tekst: Turid Børtnes (2008)

Sykefraværet har økt nærmere 5 prosent i annet kvartal 2008 sammenlignet med samme kvartal i fjor. Det totale sykefraværet ligger nå på 6,8 prosent. NAV-direktør Tor Saglie sier at økningen i sykefraværet må sees i sammenheng med at vi i 2007 hadde en rekordstor vekst i sysselsettingen og at arbeidsledigheten nå er svært lav. Stadig flere mennesker deltar i arbeidslivet, og mangelen på arbeidskraft er stor. Dette er faktorer som vanligvis trekker sykefraværet opp fordi personer som ellers ville ha vanskelig for å komme inn i arbeidslivet på grunn av dårlig helse, lettere får en jobb. Det er det legemeldte sykefraværet som øker, mens det egenmeldte har holdt seg uendret på 0,8 prosent.

Personvern og cookies