Ognedal direktør i Petroleumstilsynet

(2004)

Magne Ognedal er utnevnt som direktør for det nyopprettede Petroleumstilsynet. Ognedal er i dag direktør for området oppfølging i Oljedirektoratet. Petroleumstilsynet, som trådte i virksomhet ved årsskiftet, skal føre tilsyn med sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i oljevirksomheten, mens Oljedirektoratet (OD) skal drive forvaltning av olje- og gassressursene. I tillegg til offshoreinstallasjoner skal Petroleumstilsynet også ha tilsynsansvar for en rekke landbaserte anlegg, blant annet på Mongstad, Slagentangen, Kårstø og anlegg som skal bygges på Aukra for Ormen Lange-feltet. Direktørstillingen er en åremålsstilling på seks år. Det nye tilsynet får ca 145 ansatte, de fleste av disse overføres fra OD. Ognedal har arbeidet med oljesikkerhet i 30 år, og har vært ansatt i Oljedirektoratet like lenge.

Personvern og cookies